ADDINOL areneb peadpööritava kiirusega. Intervjuu Hr Georg Wildeggeriga

„Määrdeainete sektoris mängivad järjest olulisemat rolli pikaajaline ja eluaegne määrimine, designed to application ehk spetsiaalseks otstarbeks arendatud määrdeained, efektiivsem energiakasutus ja kasvavad nõuded keskkonnasäästlikkusele,“ ütleb Saksa ettevõtte Addinol Lube Oil GmbH tegevjuht ja üks omanikke Georg Wildegger, kes on tegutsenud määrdeainete maailmas juba ligi 25 aastat.

OST-Addinol-47

Georg Wildegger räägib intervjuus määrdeainete olulisusest ja uutest trendidest, tööstusvaldkondadest ning tema juhitud firma arengust.

Mis suunal Addinol liigub?
Viimastel aastatel on meie ettevõte arenenud peadpööritava kiirusega. Selleks et nõudlusega sammu pidada ja valmis olla tulevasteks trendideks, oleme alates 2009. aastast investeerinud üle 10 miljoni euro oma tootmiskompleksi ja logistikakeskuse laiendamisse. Viimase tööna paigaldati segur viskoossusindeksi parendite tootmiseks. Meie määrdeõlitehas Kesk-Saksamaal Leunas on nüüd üks moodsamaid terves Euroopas.
Addinol püsib jätkuvalt laienemise kursil. Oleme üle 90 koostööpartneriga esindatud kõikjal maailmas ja müügivõrk laieneb pidevalt. Iga laienemine peab aga olema väga hoolikalt planeeritud ja organisatoorselt hallatav. Seetõttu kohandame pidevalt oma töötajate arvu ja organisatsiooni struktuuri ettevõtte arenguga.
Et olla vääriline partner masinatootjale, peab määrdeaine tootja olema pidevalt sammu võrra ajast ees ja teadma ning aimama uusimaid trende ja suundi. Arendame tooteid, mis on oma ajast ees. Praegugi on masinates katsetamisel mõned meie arendusosakonna uudistooted. Lisaks käivad ettevalmistused täiendavate innovaatiliste uudismäärdeainete tootmiseks. Tulekul on näiteks uued kõrgtemperatuurilised ketiõlid ning määrdeained gaasi- ja laevamootoritele.

Mis on täna määrdeainete sektoris kõige olulisem? Millised on uued trendid?
Järgnevatel aastatel mängivad määrdeaine sektoris järjest olulisemat rolli pikaajaline ja eluaegne määrimine, designed to application ehk spetsiaalseks otstarbeks arendatud määrdeained, efektiivsem energiakasutus ja kasvavad nõuded keskkonnasäästlikkusele.

Väga huvitav! Rääkige palun neist neljast trendist lähemalt!
Kuna nafta ei ole taastuv tooraine, liigub trend määrdeainete kasutusea pikendamisele. Näiteks on olemas juba 4–5aastase tööeaga õlid. Addinol garanteerib mineraalsele tööstustransmissiooniõlile ADDINOL Eco Gear M normaalsetes töötingimustes 4-aastase ning sünteetilistele Eco Gear S ja W õlidele 5-aastase tööea, ilma et õli peaks vahepeal vahetama.
Laomajanduse lihtsustumine tänu määrdeainesortide vähenemisele on peaaegu iga mehaaniku unistus. Kuid seisame silmitsi ka vastupidise trendiga. Selleks on designed to application – määrdeained, mis on arendatud spetsiaalseks otstarbeks või määrdeained, mis teevad teatud tehnilised lahendused võimalikuks. See puudutab eelkõige automootoriõlisid kasutamiseks uudsete heitgaasi järeltöötlussüsteemidega mootorites.
Määrdeaine ei avalda mõju mitte ainult mootorite ja masinaosade kulumisele ja tööeale, vaid ka energiatõhususele. Addinol pakub juba aastaid kergvoolavaid mootoriõlisid, mis vähendavad kütusekulu. Kavatseme seda potentsiaali mootoriõlide arendamisel tulevikus veelgi paremini ära kasutada. Üha kriitilisemalt vaadeldakse ka tööstusmäärdeainete mõju masinate kasutegurile ja efektiivsusele. Tööstuses võib see tähendada kokkuhoidu tuhandeid eurosid.
Keskkonnasäästlikkuse teema puudutab eelkõige hüdroõlisid, mis peavad vastama arvukatele nõudmistele. Biohüdroõlid peavad püsima töös võimalikult kaua, et vähendada materjali- ja hoolduskulusid. Ühtlasi oodatakse neilt rõhu optimaalset ülekannet. Selliste õlide valmistamine on teadus omaette.

Millise tööstusvaldkonna arengut lähiajal ennustate?
Taastuvenergia on kindlasti üks valdkond, millele keskendume. Järjest enam riike on hakanud toetama jätkusuutlikku energia tootmist tuuleparkides ja biogaasijaamades. Hiinas ja USA-s on näiteks kerkimas muljet avaldava suurusega tuulepargid. Kogu maailmas toodetavast elektrist pärineb 16% hüdroelektrijaamadest ja nende osatähtsus on tasapisi suurenemas.
Kuid ka muud tööstusharud arenevad. Tänu suurtele investeeringutele teadus- ja arendustegevusse on saanud majanduse kasvumootor ka näiteks keemia- ja farmaatsiatööstusest. Autotööstus on aga endiselt suurima väärtusloomega tööstusharu. Nimetatud tööstusharude positiivsest arengust võidavad ka meditsiini-, mõõte- ja juhtseadmed.
Majandusvõrgu arendamine regionaalsel ja globaalsel tasandil ei ole ilma transpordita ja kaupade edasitoimetamiseta üleüldse mõeldav. Maa-, vee- ja lennutransporti korraldavad ekspediitorfirmad ei pea kartma oma tuleviku pärast.
Nii kaua kui toodetakse, on vaja tootmismasinaid. Masinaehitus on samuti üks edukamaid tööstusharusid. Saksamaal toodetud masinad on kasutusel kõikjal maailmas ja need pole sugugi ainsad, mis vajavad Addinoli kõrge jõudlusega määrdeaineid.

Määrdeõlipakkujate vahel valitseb äärmiselt tihe konkurents? Millega eristute?
Peale sõidukitootjate ametlike litsentside on mootoriõlide kvaliteedi mõõdupuuks rahvusvaheliselt kehtivad ACEA (Euroopa Autotootjate Ühenduse) ja API (Ameerika Naftainstituudi) ettekirjutused. ACEA spetsifikatsioonid kajastavad erinevate Euroopa sõidukitootjate ühiseid laboratoorseid ja mootoritehnilisi nõudeid õlidele. Spetsifikatsioonid defineerivad muu hulgas põhinõuded mootori puhtusele, vananemiskindlusele, kulumisvastasele kaitsele, kütusekulule ja saasteainete heitmetele.
Seetõttu võiks järeldada, et kõik teatud spetsifikatsioonile vastavad mootoriõlid on oma kvaliteedilt identsed. See pole nii. Valides baasõlisid ja kasutades innovaatilisi manuseid, on võimalik toota mootoriõlisid, mis ületavad vastava spetsifikatsiooni nõudeid.

Millega täpsemalt nõudeid ületada?
Mootoriõlide suurepäraseks hindamiskriteeriumiks kindla ACEA spetsifikatsiooni piires on aurustumiskadu. Aurustumiskadu tekib harilikult kolvirõngastel ja kolvipõhjas esinevate väga kõrgete temperatuuride tõttu. Tagajärgedeks on õli muutumine viskoossemaks, õlikulu suurenemine ning sellest tulenevalt oht mootorile. Viskoossuse märkimisväärne suurenemine võib mootori külmkäivitusel viia selleni, et mootoriõli ei jõua piisavalt kiiresti mootori kõige kaugematesse määrimiskohtadesse. Seetõttu ei ole enam võimalik tagada nende detailide kiiret ja piisavat õlitust ning mootori kaitset. Mida väiksem on aga mootoriõli aurustumiskadu, seda stabiilsemad on õli viskoossusomadused. Sõidukitootjad, ACEA ja API kehtestavad mootoriõlidele aurustumiskao lubatud maksimaalväärtused. Aurustumiskadu määratakse DIN 51 581 standardile vastava Noacki katsega. Mootoriõli tootelehel peab aurustumiskadu olema märgitud kaaluprotsentides.

Oleme välja tulemas mootoriõliga, mille aurustumiskadu on kõigest 9,5 kaaluprotsenti, jäädes selgelt allapoole ACEA A3/B4 spetsifikatsioonis defineeritud piirväärtust. Uue õli viskoossus on järelikult palju stabiilsem. Sellise suurepärase aurustumiskao saavutamiseks on vaja vastavaid teadmisi ning hoolikalt valitud ja omavahel kokkusobitatud baasõlisid.

Millised šansid on Addinolil läbi lüüa kogu maailmas? Millised on Teie fookusriigid?
Addinol on edasimüüjate ja tütarfirmadega esindatud kõikjal maailmas. Järgnevatel aastatel laiendame veelgi oma rahvusvahelist äri. Hiina, India, Lõuna-Ameerika maad ja paljud teised riigid pakuvad veel tohutut potentsiaali.
Mõnes tööstusvaldkonnas oleme saavutanud juhtrolli. Meie kõrgtemperatuurilistele ketimäärdeainetele puitlaast- ja puitkiudplaatide ning plastkilede tootmiseks on keeruline leida vastast.

Kuidas kommenteerite viimaste aastate arenguid Ida-Euroopas ja Skandinaavias läbi oma Eesti tütarfirma?

Siin on toimunud areng, millest mõned ettevõtted ainult unistada oskavad. Määrav roll on siin olnud ka Addinol Lube Oil OÜ-l, kes vastutab Addinoli toodete müügi eest paljudes Ida-Euroopa riikides ja Skandinaavias. Strateegilise tegevuskava sihikindel järgimine, põhjalikud erialased teadmised ja kõikide töötajate panus on aidanud meil saavutada eesmärke, mis on ületanud kõik meie ootused.

IMG_6137

Mis on Teie kui suurettevõtte juhi arvates täna Teie ettevõtte jaoks kõige tähtsam? Millest tuleks loobuda? Millest kindlasti mitte? Millised on need tähtsamad märksõnad, et olla pikaajaliselt edukas?
Minult on korduvalt küsitud, mis on Addinoli edu retsept. Siin on väga tähtis roll meie motiveeritud ja kvalifitseeritud töötajatel. Meie töötajatele esitatavad nõuded on kõrged, kuid igaüks neist teeb oma tööd suure pühendumusega. Kõik meie saavutused on ühise töö tulemus. Seejuures paneme suurt rõhku vahetule suhtlusele, otsuste tegemisel oleme asjalikud ja kiired. Laialivalguvad diskussioonid pole meie rida. Me kasutame oma väärtuslikku aega meie klientide heaks.
Oleme aastaid järginud sihikindlalt oma strateegiat. Keskendume lisandväärtusega toodetele ja innovatsioonidele. Pealegi oleme laia haardega ettevõte. Me tegutseme ülemaailmselt ega sõltu üksikutest suurklientidest. Nii õnnestus meil ilma suuremate kahjudeta üle elada ka majanduslikult raske 2008. ja 2009. aasta.