Gaasile üleminekul tuleb valida uus õli

Anna Murašina
ADDINOL Lube Oil OÜ tehnikadirektor

2007. aasta keskpaigal oli Saksamaal registreeritud umbes 62 000 sõidukit, mis töötavad gaasi (LPG/CNG) jõul. Nende hulgas oli ca 1300 autobussi ja 6700 veoautot. Gaasil töötavate sõidukite arv kasvab järjest. Vedelkütuse pideva hinnatõusu tõttu pöördub ka Eestis üha enam autoomanikke firmadesse, kus paigaldatakse bensiini- või diiselmootoriga autodele gaasiseadmeid. Üleminekul teisele kütuseliigile muutuvad ka määrdeõli ekspluatatsioonitingimused.

Erinevalt vedelkütusel töötavate mootorite määrdeainetest peavad gaasimootoriõlid olema termooksüdatsioonikindlamad, kuna nad töötavad kõrgematel temperatuuridel. Suurem termooksüdatsioonikindlus takistab viskoossuse enneaegset suurenemist ja õli koksistumist.

Gaasimootorid vajavad õlisid, millel on diiselmootoriõlide jõudlus, kuid mis sisaldavad vähem lisandeid, et takistada tuhasetete teket põlemiskambris ja süüteküünaldel. Gaasimootoriõlide sulfaattuha sisaldus ei tohi ületada 1% massi kohta, sest vastasel juhul suureneb isesüttimise ja süütehäirete tõenäosus ühes või mitmes silindris. Tagajärjeks on ülejäänud silindrite ülekoormus.

Sageli kasutatakse piiratud sulfaattuha sisaldusega ACEA C3 klassi Low või Mid SAPS mootoriõlisid. Mootoriõli valimisel tuleb alati järgida sõidukitootja ettekirjutusi.

Seega sõidukite üleminekul vedelkütuselt gaasile soovitatakse kasutada eritooteid, mis vastavad kõigile eelpool loetletud nõudmistele.

TABEL

TABEL2