Vanaõli käitlemine

Kui olete otsustanud ise mootoriõli ära vahetada, tekib enamasti küsimus, mida teha vana õliga. Koguge läbitöötanud õli purunemiskindlasse nõusse ja toimetage ohtlike jäätmete käitleja kätte. Kui nõu peaks transportimisel purunema või lekkima ja õli sattuma pinna- või põhjavette, võib see põhjustada keskkonnakahju. Lisaks on vanaõli mittenõuetekohase käitlemise eest ette nähtud rahatrahvid.

Ehkki vanaõli üleandmine jäätmekäitlejale võib tunduda tülikas, nähke siiski see vaev keskkonna kaitsmise ja säästmise huvides ära. Vanaõli on võimalik regenereerida. Regenereerimise käigus eemaldatakse vanaõlist saasteained, oksüdatsioonisaadused ja muud lisaained, et toota sellest uuesti baasõli. Arvestades sellega, et naftavarud on ammendumas, pakub vanaõli kogumine ja regenereerimine head võimalust väärtusliku tooraine taaskasutamiseks.

Vanaõli käitlemisel peab järgima vanaõli käitlusnõudeid 

Vanaõli ei tohi põletada!


Ohtlike jäätmete põletamine on väärtegu, mille eest võidakse määrata rahaline trahv. Keelatud on ka vanaõli segamine teiste ohtlike jäätmetega või kütusega. See on keskkonnale äärmiselt ohtlik.

Ettevõtjad, kellele on väljastatud ohtlike jäätmete käitluslitsents, leiad siit:

https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_list&desktop=1017&act=avalik_info&tid=77997