ADDINOLi müügid Ida-Euroopas tõusuteel

2016. aasta I kvartali tulemuste põhjal on ADDINOL Lube Oil OÜ poolt hallatavates riikides kasvanud määrdeainete müük 18%. Kõige jõudsamalt areneb Ukraina, Venemaa ja Valgevene turg. Toodete lõikes on enim kasvanud fookustoodete müük.

ADDINOL Lube Oil OÜ tegevjuhi Tiina Suija sõnul on selle põhjuseks ühelt poolt majandusliku olukorra mõningane stabiliseerumine nimetatud riikides ning teiselt poolt ettevõtte tooteareng ja müügistrateegia. „Oleme oma tootevaliku jaganud tavatoodeteks ja fookustoodeteks. Fookustoodeteks nimetame tooteid, millega suudame kvaliteedilt konkurentidest eristuda ja pakkuda kliendile lisaväärtust. Selliste toodete väljaarendamine on olnud meie Saksamaa emafirma strateegiaks üle 15 aasta,“ lisas Suija.

Analüüsides nende kahe tootekategooria arenguid, joonistub välja selge tendents: fookustoodete müük areneb kõikides Ida-Euroopa riikides, kuhu ADDINOL oma tooteid müüb, kiiremini kui tavatoodete müük. Kuid ka tavatoodete kõik tootegrupid on tõusujoonel. Ettevõtte pikaajaline eesmärk on jõuda fookustoodetega 50%ni kogumüügist.

Tiina Suija kinnitusel on suurema rõhu suunamine fookustoodete müügile strateegiliselt õige otsus, kuna läbi innovatsiooni ja taibuka tootearengu on võimalik kindlustada majanduslik edu nii kliendile kui ka meile endile.

„Seda oli näha ka viimaste aastate müükide languse põhjal Venemaal ja Ukrainas. Kui tagasilöögid tabasid peamiselt tavatoodete gruppi, siis fookustoodete müügid jäid ka kõige raskemates oludes kas stabiilseks või olid isegi kasvus,“ kinnitas Suija. „2016. aasta I kvartali seisuga on aga nii tava- kui fookustooted jälle tõusuteel.“ (Vt. graafik)

ADDINOL Lube Oil OÜ on 80-aastase Saksa emafirma ADDINOL Lube Oil GmbH tütarettevõte Eestis, mis tegeleb määrdeainete müügiga kogu Ida-Euroopas ja põhineb 100% Saksa kapitalil. ADDINOL Lube Oil GmbH arendab ja toodab uue põlvkonna kõrgekvaliteedilisi määrdeaineid ning tarnib oma tooteid rohkem kui 90 riiki üle kogu maailma.

Graafik Venemaa ja Ukraina tava- ja fookustoodete müügid I kvartalil