Väiksem õlikogus, kõrgemad nõuded. Kõrge jõudlusega transmissiooniõlil võib olla isegi tervendav toime

Anna Murašina, ADDINOL Lube Oil OÜ tehnikadirektor

Ehkki tööstuses kasutatavad ülekanded on muutunud konstruktsioonilt järjest kompaktsemaks, langeb nende hammasrataste hammaste kontaktpindadele ja laagritele järjest suurem koormus. Ülekannete mõõtmete vähenemise tõttu töötavad nad ka väiksema õlikogusega. Seetõttu esitatakse tööstustransmissiooniõlidele äärmiselt kõrgeid nõudeid.

Lisaks on järjest rohkem hakatud kasutama uusi konstruktsioonimaterjale ja alternatiivseid pinnakihte, mis nõuavad õlidelt veelgi suuremat vastupidavust.
Arvestades sellega, et transmissiooniõlidele esitatavad nõuded on oluliselt kasvanud, pole midagi imestada, kui viimastel aastatel on turul läbi löönud mõningad kõrge jõudlusega transmissiooniõlid.

Tootjate väitel ületavad nad suuresti tavapäraste tööstustransmissiooniõlide jõudlust.
Nende õlide pakkujad ja tootjad räägivad positiivsete omaduste summast, mis hõlmab pikka õlivahetusvälpa, suuremat koormustaluvust, laiemat töötemperatuuri vahemikku ning hammasrataste hammaste kontaktpindadel ja laagritel esinevate kahjustuste kõrvaldamist.

Transmissiooni määrdeaine peab sisaldama sobivaid baasõlisid ja oksüdatsiooniinhibiitoreid, et lükata õli vananemisprotsessi võimalikult pikalt edasi.

Neile lisanduvad leeliselised manused, mis neutraliseerivad happeid. Lisaks peab transmissiooniõlil olema kindlasti võimalikult väike hõõrdetegur. See aitab alandada õli temperatuuri, mis omakorda aeglustab õli vananemist.

Rusikareegel on, et iga 10 kraadiga (Celsiuse järgi), mis on üle 80˚C, lüheneb õli tööiga kaks korda. Seega on teretulnud iga kraad, mille võrra õli temperatuur langeb. Selleks et, õli enneaegselt ei oksüdeeruks ega vananeks, peab õli lisaks suutma kiiresti eraldada vett ja õhku. Kuna dispergeerunud õhu liiga aeglane eraldumine ja ülemäärane vahu teke mõjutavad negatiivselt pumbatavust ja õli kogumahtu, peavad õlil olema ka suurepärased vahustumisvastased omadused.

Suurem koormustaluvus
Koormustaluvus iseloomustab õli võimet takistada materjalide keevitumist ja sööbimist. Ainult siis, kui määrdeainel õnnestub ka rasketes töötingimustes moodustada hõõrdepaari vahele stabiilne triboloogiliselt aktiivne kiht, on hõõrdepaar kaitstud kulumise eest.
Hõõrdepaari pinnakonarused tohivad omavahel kokku puutuda võimalikult vähe, et takistada abrasiivset kulumist. Kui hõõrdepaari pinnad ei puutu tänu määrdeainekelmele üldse kokku, räägitakse ideaalsest määrimisseisundist ehk elastohüdrodünaamilisest määrimisest (EHD).

Müncheni Tehnikaülikooli hammasrataste ja reduktoriehituse uurimiskeskuse (FZG) kohaselt on näiteks ADDINOL Eco Geari transmissiooniõlide kasutamisel võimalik saavutada kasutegurid, mis on muidu võimalikud ainult elastohüdrodünaamilisel määrimisel. See tähendab seda, et ADDINOL Eco Gear tagab peaaegu ideaalse määrimisseisundi.

Erilist mõju omavad määrdeaine koostises sööbimisvastased ehk EP-manused (EP = Extreme-Pressure). Nad takistavad õlikelme katkemist ja hõõrdepaari metallidevahelist kontakti, vähendavad hõõrdumist ja kulumist ning sisaldavad harilikult väävlit, fosforit ja tsinki. Lisaks võidakse kasutada spetsiaalseid metallorgaanilisi ühendeid.

Laiem töötemperatuuri vahemik
Viskoossus kirjeldab õli voolavust. Ühtlasi iseloomustab see ka õli võimet moodustada kahe liikuva detaili vahele eraldava määrdeainekelme. Viskoossus muutub olenevalt temperatuurist. Seda, mil määral sõltub õli viskoossus temperatuurist, näitab viskoossusindeks (VI).

Mida kõrgem on viskoossusindeks, seda stabiilsem on õli viskoossus erinevatel temperatuuridel. Kvaliteetsete sünteesõlidega saab viskoossust mõjutada selliselt, et õli on võimalik kasutada laias temperatuurivahemikus. Lisaks aitab võimalikult väike hõõrdetegur alandada õli temperatuuri. Spetsiaalsete manustega on võimalik optimeerida ka hangumistemperatuuri ehk temperatuuri, mille juures õli veel vaevu voolab.

Kahjustatud pindade tasandamine
Lõpetuseks soovin viidata veel ühele iseärasusele, millega on väidetavalt suudetud terveks ravida nii mõnigi lootusetus seisus olnud reduktor – nimelt ADDINOLi reduktoriõlid sisaldavad Surftec® manusekomplekti. Seetõttu sobituvad õlid hammasülekannetes esinevate vahelduvate koormustega, suurendades oluliselt hammasrataste kandevõimet. Hõõrdepinnad on kaitstud mikropitingu ja kontaktväsimuse eest ning isegi eelnevalt kahjustatud pinnad muudetakse uuesti siledaks.

UntitledSageli saavad ka juba kahjustunud reduktorid pärast üleminekut kõrge jõudlusega transmissiooniõlile edasi töötada. Suure rootorekskavaatori peaülekande hammaste kontaktpindade kahjustuste teravad servad (vasakul) muutusid pärast ADDINOL Eco Geari kasutuselevõttu viie kuuga ümaraks (paremal).