Lugeja küsimus: Kas õlivahetusvälbad pikenevad, jäävad samaks või isegi lühenevad, kuna heitgaaside järeltöötlustehnika muutub üha keerukamaks?

Vastab: Meelis Orgla, ADDINOL Lube Oil OÜ Baltimaade turujuht

Kuna nafta ei ole taastuv tooraine, liigub trend järjest enam määrdeainete kasutusea pikendamise suunas, kuid, mis puutub vahetusvälpadesse, siis ei peaks lähiajal arvestama eriti suurte muutustega. Tulevikus kasutatavate kütuste tõttu võivad aga õlivahetusvälbad hoopis lüheneda. Tõenäoliselt kasvab aastate jooksul ka biogeensete kütuste osatähtsus.

Seoses viskoossusvahemikuga ehk SAE klassidega ja mootoriõlide kvaliteediga on juba praegu märgata mõningaid trende, mis järgnevate aastate jooksul süvenevad. Esiteks hakatakse ilmselt rohkem tootma madalama temperatuuri viskoossusega, nagu nt SAE 0W-xx või 5W-xx, mootoriõlisid.

Teiseks on suurenenud nõudlus ACEA C klassi mootoriõlide järele, kuna tõhusate heitgaasi järeltöötlussüsteemidega sõidukite arv aina kasvab. ACEA spetsifikatsioonid kajastavad muu hulgas põhinõudeid õlidele, mis on seotud vananemiskindlusega, kulumiskaitsega, aurustumiskaoga, mootori puhtusega, kütusekuluga ja saasteainete heitmetega.

Uusimate heitgaasi järeltöötlussüsteemidega bensiini- ja diiselmootoritele ettenähtud mootoriõlide nõuded on defineeritud ACEA C kategoorias. Selle neli klassi C1 kuni C4 erinevad üksteisest esmajoones sulfaattuha, fosfori ja väävli lubatud sisalduse poolest. Nende tootmiseks on vaja kvaliteetseid baasõlisid, mida toodetakse toornaftast keeruka ja kuluka termilise või katalüütilise krakkimise teel vesiniku atmosfääris. Tänu sellele on need termooksüdatsioonikindlamad, stabiilsema viskoossusega ja väiksema aurustumiskaoga kui muud toorained.