Uue määruse kohaselt ei tohi sõidukitootja kohustada klienti kasutama ühte kindlat määrdeõli

Tiina Suija
Addinol Ida-Euroopa ärijuht

Euroopa Komisjon andis 2010. aasta mais välja grupierandi määruse muudatuse, mis käsitleb mootorsõidukite turustamist ja tehnohooldust. Määrus lubab sõltumatutel tarnijatel pakkuda EL-i piires alternatiivseid varuosi ja võimaldab paremat juurdepääsu originaalvaruosade tootjate tehnilisele teabele. Määrusest tulenevalt kuuluvad varuosade alla ka määrdeained.

6li

Möödunud aastal avaldas Euroopa Komisjon määruse keerulise pealkirjaga „Täiendavad suunised vertikaalsete piirangute kohta mootorsõidukite müüki ja remonti ning varuosade turustamist käsitlevates kokkulepetes“ (nr 461/ 2010). Määruse põhisisuks on see, et piirangud, mida paljud originaalvaruosade tootjad oma varuosade suhtes kehtestavad, on kehtetud. See puudutab ka määrdeaineid.

Kokkuvõttes tähendab see seda, et EL-i liikmesriikides on keelatud siduda end kindla varuosade tootjaga, nt kindla õlitootjaga, kui selle tootja turuosa hankija juures moodustaks üle 30%.

Sõidukitootja tohib nüüd anda ainult lihtsaid soovitusi, kuid ei tohi teha ettekirjutusi. Kasutusjuhendis tohivad loetletud olla ainult miinimumnõuded. Mootoriõli puhul on nendeks nt API, ACEA ja/või tootja spetsifikatsioonid. Klient saab seega kasutada enda valitud määrdeainet, kui see täidab vastavaid nõudeid.

Uus on ka see, et originaalvaruosade tootja peab tõestama, et mingi mootoriõli või muu määrdeaine ei vasta tema spetsifikatsioonidele.

Samuti võimaldab see määrus sõltumatutel määrdeainetootjatel tarnida määrdeaineid remonditöökodadele Service-Fill toodetena. See kehtib ka garantiiaja kohta: garantii ei tohi sõltuda kindlate tootjate toodete kasutamisest.

Oelwechsel_Oil change 4b

Lisaks ei tohi sõidukitootjad enam ette kirjutada, et garantii lõpeb, kui sõiduki hooldus- ja remonditöid ei tehta nende volitatud remonditöökodade võrgustikus, vaid nt sõltumatutes remonditöökodades.