Mis teha, kui õli masinas vahutab?

Pahatihti tekib ehitusmasinates, tööstus- või tootmismasinates olukordi, kus hüdrosüsteemides ja reduktorites õli vahutab. Kui tegemist on pinnapealse vahuga, siis pole tarvidust muretseda, kuid kui tekib olukord, kus õli tungib õlipaagist ja reduktorist välja on tegemist ohtliku olukorraga. Mis sellises olukorras ette võtta, seda seletab
Addinol määrdeainete tehniline ekspert Jaanus Lember.

Toetudes Saksamaa tuntud ja tunnustatud sõltumatu õlilabori Oelcheck uurimustele pole eespool kirjeldatu küll tavapärane ja tihti esinev probleem, kuid siiski on mõistlik teada, mis antud olukorra põhjuseks on.

Õlid käituvad nagu muud vedelikud. Puhas õli ei vahuta peaaegu üldse. Kindluse mõttes lisatakse, aga õlile tootmisprotsessi käigus enamasti silikoonipõhist toimeainet, mis peaks vahutamist ära hoidma. Sellest hoolimata võib siiski teatud tingimustel tekkida vaht. Pinnapealse vahu pärast, mis lasub kuni 5 cm paksuse stabiilse kihina õli pealispinnal, pole põhjust muretseda. Alles siis, kui vahtu tekib suurtes kogustes juurde või immitseb kõikidest avadest välja, on ta ohtlik.

Õli vahutamist võib põhjustada väga mitmed olukorrad, kui peamised põhjused on järgmised:

Õhu leke. Õlipump tõmbab nii palju lisaõhku sisse, et see ei jõua enam eralduda. Põhjusteks võivad olla: kulunud tihendid, lekked hüdropumbas või torudes, liiga madal või kõrge õlitase paagis, muutunud voolutingimused paagis või pumba imitoru ees.
Mustus. Siinkohal on sageli tegemist tolmu, tihendusaine, kondensaadi (veega), määrde või montaažipastaga, metallitöötlusõlide või jahutusvedelike jääkidega (nt lisamisnõust).
Kokkusobimatus teiste õlidega. Erinevad õlid ei sobi alati omavahel kokku. Iseäranis kui estripõhine sünteetiline biolagunev õli seguneb mineraalõliga, muutub vedelike pindpinevus. Vahutamisvastasest manusest ei piisa enam vahu õhumullide lõhkumiseks. Abi saab õlivahetusest või vahutamisvastase manuse juurdelisamisest.
Vahutamisvastase manuse eraldumine. Õli filtreerimise käigus võidakse vahutamisvastased manused välja filtreerida ning neid tuleb juurde lisada. Juhul, kui õlisid ladustatakse kauem kui 5 aastat, võib manus õlist osaliselt separeeruda. Õlinõu vähesel liigutamisel seguneb vahutamisvastane manus taas õliga.

Rohkem infot õlide kohta leiad www.addinol.ee