Määrdeaineanalüüsiga on võimalik kindlaks teha sõiduki tegelik läbisõit

Pruugitud sõiduki ostmine on alati usalduse küsimus. Ostjatel tekib tihti kahtlus, kas sõiduki kilomeetrinäidiku andmed on ikka tõesed. Ka meie käest on küsitud, kas määrdeaineanalüüsiga on võimalik kindlaks teha sõiduki tegelik kilometraaž?
Jaanus Lember, Addinol määrdeainete tehniline ekspert annab nõu.

Saksamaa tuntud ja tunnustatud sõltumatu õlilabori Oelchecki andmetel ei ole kilometraaži ja töötundide andmeid enam tänapäeval harilikult võimalik lihtsalt odomeetri näitu tagasi kerides muuta, kuid on spetsialiste, kes oskavad seda teha spetsiaalse varustusega. Ühe määrdeaineanalüüsi alusel ei ole võimalik teha lõplike otsuseid kilometraaži ja/või mootori vanuse kohta ning kindlasti ei ole tegemist lihtsa protsessiga.

Sellest hoolimata esineb mõningaid seoseid, mille abil saab teha õlist leitud metallide põhjal järeldusi mootori kulumisastme kohta. Kui kõik mõõdetud väärtused on korras, pole tavaliselt vaja täiendavaid katseid teha. Sel juhul on tõenäosus, et müüja väited sõiduki heast seisukorrast vastavad tõele, suhteliselt suur. Kui aga mõnede väärtuste osas esineb kõrvalekaldeid, peaksid olema teada täiendavad parameetrid, et umbkaudse kilometraaži kohta tehtavatel järeldustel oleks üleüldse mõtet.

Siiski, kui olete otsustanud õlianalüüsi kasuks, siis enne analüüsimiseks õliproovi saatmist pidage kindlasti silmas järgmist:

* Märgitud peab olema kogu info mootoritootja ja mudeli seeria kohta, kuna igal mootoril on erinev kulumispilt. Kindlasti ei ole piisav, kui märgite vaid VW Golf.
* Teada peab olema kilometraaž alates õlivahetusest (nt 9500 km) ja läbitud kilomeetrite koguarv (nt märgitud 145 000 km, kas see saab olla tõsi?).
* Märgitud peavad olema täpsed andmed kasutatud õli kohta. Viskoossuse kõrval, nagu nt SAE 10W-40, peavad olema lisatud ka õlitootja ja -sort. Ainult infost „Addinol mootoriõli“ ei piisa.
* Mootoriõli peaks olema analüüsi võtmise hetkeks töötanud kauem kui 5000 km (250 töötundi), et ei analüüsitaks üksnes värsket õli, vaid ka muud infot mootori kohta, kui õlis peaks leiduma mikroelemente.
* Viimane õlivahetus peab olema teostatud hoolikalt. Teada peab olema pärast õlivahetust lisatud värske õli umbkaudne kogus.

Kui rääkida veel analüüsidest, siis näiteks Wearchecki andmepanka on salvestatud tuhanded mõõdetud väärtused, mis pärinevad peaaegu kõikidest mootoritest ja õlidest. Nõnda on võimalik küsitava seisundiga mootorist pärineva proovi tulemusi võrrelda andmepanka salvestatud tuttavates tingimustes töötanud õlide andmetega. Lisaks on teada, millised väärtused on iseloomulikud mootori mingile kindlale kulumisseisundile.

Kui määrdeaineanalüüsiga tuvastatud mootori kulumine on sarnase kilometraaži juures oluliselt suurem andmepanga etalonväärtustest, võib see olla märk sellest, et mootor on tegelikkuses märgitust vanem või, et andmed õlivahetuse ajahetke kohta pole tõesed. Selline meetod ei luba küll teha veenvaid järeldusi mootori vanuse kohta, kuna lisaks kilometraažile mõjutavad analüüsi tulemust sellised tegurid, nagu õlikvaliteet, sõidustiil, õhu- ja õlifiltrite seisund, mootorikütus, teeolud, ilmastikutingimused ning paljud muud faktorid.

Rohkem lisainfot õlide kohta leiad Addinoli kodulehelt www.addinol.ee