27. tegutsemisaastat tähistanud ADDINOL Eesti käive kasvab tasapisi kuid kindlalt

Möödunud majandusaastal tähistas ADDINOL oma 27. tegevusaastat Eestis. See teeb Addinol Eestist ainukese õlibrändi ja määrdeainete müügiga tegeleva ettevõtte, kes on nii kaua edukalt Eesti turul tegutsenud. 

“Pole sugugi lihtne olnud,” arvab ADDINOL Lube Oil OÜ ärijuht Tiina Suija, kelle sõnul on paljud konkurendid tulnud ja läinud, paljud neist on oma tooteportfelli lisanud odavamaid ja madalama kvaliteediga brände. 

Tiina Suija Addinoli loas
Tiina Suija

“ADDINOLi pikaealisusele on kindlasti kaasa aidanud parima hinna ja kvaliteedi suhtega tooted ja klientide nõustamine määrdemajanduse efektiivsemaks muutmisel ning seeläbi klientide kulude kokkuhoidmisele kaasa aitamine. Meie sisuline teadmistel põhinev koostöö klientidega eristab meid üha enam konkurentidest. Kindlasti mängib suurt rolli ka 100% kuulumine ADDINOL Lube Oil GmbH-le, kes tagab meile kvaliteetsed tooted, kiired tarned ja on igati toeks klientide tehniliste küsimuste lahendamisel,” toob Suija välja ADDINOLi konkurenditeelised.

ADDINOL – maailmaturu liider tänu innovaatilistele määrdeainetele

ADDINOLi peakontor Saksamaal on viimase paarikümne aasta jooksul võtnud eesmärgiks välja töötada uued innovaatilised määrdeained, mis võimaldaksid kliendil läbi reaalsete tulemuste tunda ja näha oma toodete poolt loodavat lisandväärtust kliendi majandustegevusele, kas siis läbi kütuse kokkuhoiu, läbi pikendatud õlivahetusintervallide, läbi tagavaraosade kokkuhoiu, avariiolukordade vältimise või tänu masinate pikemale elueale. Siia lisanduvad veel kohapealsetes riikides pikaaegsete töökogemustega ja kõrgelt kvalifitseeritud meeskonnad ning kiire ja korrektne logistika. Kõik need näitajad kokku on loonud ADDINOL´ist usaldusväärse partneri kogu maailmas. Lõppenud majandusaasta oli meie emafirma jaoks järjekordselt ajaloo edukaim.

Saksamaa majandusteemalises ajakirjas WirtschaftsWoche avaldatud „Saksamaa maailmaturu liidrid 2020“ nimekirjas oli ka ADDINOL Lube Oil GmbH.

Seda edu märkis ära ka 14.10.2019 ilmunud Saksamaa majandusteemaline ajakiri WirtschaftsWoche oma „Saksamaa maailmaturu liidrid 2020“ nimekirjas, kus figureerib ka ADDINOL Lube Oil GmbH. Peale suure ekspordi osakaalu võlgneme selle tunnustuse ADDINOLi kõrge jõudlusega määrdeainete liidripositsioonile kõrgtemperatuuriliste ketiõlide ja biogaasimootoriõlide valdkonnas. Kummaski valdkonnas on ADDINOL saavutanud tänu intensiivsele panustamisele tootearendusse juhtiva turupositsiooni maailmas ja muutunud lahenduste pakkujaks määrimistehnilistele väljakutsetele. 

ADDINOL Lube Oil OÜ käive kasvas möödunud majandusaastal 2%

Samad tendentsid ja suunad eristuvad selgelt ka ADDINOL Lube Oil OÜ poolt hallatavates riikides. “Viimasel majandusaastal kasvas nii klientidele lisandväärtust tagavate fookustoodete müük  (13%) kui ka nende osakaal kogukäibest, “ sõnas Tiina Suija. Tema sõnul on see selgeks sõnumiks, et ADDINOL´i pikaajaline strateegia peab paika, kuna kliendid hindavad toodete kvaliteeti, kokkuhoiumeetmeid, mida saab saavutada läbi õli, samuti kompetentset nõustamist, teenindust ja kiiret logistikat. 

Kui fookustoodete käive kasvas 13%, siis osakaal majandusaasta käibest oli 28%. Suija sõnul on üikaajaline eesmärk jõuda fookustoodetega 50%-ni kogukäibest. ”See on julge väljakutse, kuid teades täna millised suurepärased uued tooted lisanduvad lähemas tulevikus meie tooteportfelli, on pikaajaliste eesmärkide realiseerimine väga tõenäoline,” kinnitas ta.

Rahvusvaheline krediidihindamise ettevõte Creditinfo andis käesoleval aastal  Addinol Lube Oil OÜ-le välja eksklusiivse tunnistuse „Edukas Eesti Ettevõte 2015 – 2019“, mis tähendab, et   Addinol Lube Oil OÜ on saavutanud viie majandusaasta jooksul järjepidevalt kõrge A-klassi krediidireitingu. Hea hinne näitab kvaliteeti – vaid 4,3% Eesti ettevõtetest omab stabiilselt kõrget reitingut. Krediidireiting on arvutatud 2014. – 2018. aasta majandusandmete põhjal.