ADDINOL on Saksa päritolu maailmaturu liidrite 2020 hulgas

Saksamaa majandusteemalises ajakirjas WirtschaftsWoche avaldatud „Saksamaa maailmaturu liidrid 2020“ nimekirjas oli ka ADDINOL Lube Oil GmbH.

14.10.2019 ilmunud väljaandes WirtschaftsWoche, mis on üks juhtivaid majandusteemalisi nädalaajakirju Saksamaal, avaldati värske nimekiri „Saksamaa maailmaturu liidrid 2020“. Nende seas on ka ADDINOL Lube Oil GmbH.

Saksamaal registreeritud 13 883 ettevõttest tohivad end kõigest 456 nimetada maailmaturu tšempioniks. Kriteeriumid maailmaturu liidrite väljaselgitamiseks töötas välja professor doktor Christoph Müller ettevõtluskoolist HBM Unternehmerschule, mis kuulub Executive School of Management, Technology & Law haruna St. Galleni (Šveitsi) Ülikooli alla.

ADDINOL kuulub ainsa ettevõttena Sachsen-Anhalti liidumaalt ja ühena kaheksast Ida-Saksamaa ettevõttest Saksa maailmaturu liidrite hulka.

Peale suure ekspordi osakaalu võlgneme selle tunnustuse ADDINOLi kõrge jõudlusega määrdeainete liidripositsioonile kõrgtemperatuuriliste ketiõlide ja biogaasimootoriõlide valdkonnas. Kummaski valdkonnas on ADDINOL saavutanud tänu intensiivsele panustamisele tootearendusse juhtiva turupositsiooni ja muutunud lahenduste pakkujaks määrimistehnilistele väljakutsetele. „Me pole enam pelgalt määrdeainete tarnija,“ rõhutab ADDINOL Lube Oil GmbH tegevjuht Georg Wildegger. Koostöös klientidega, masinatootjatega ja teadusasutustega arendatakse ADDINOLis tooteid, mis on kohandatud klientide spetsiifilistele vajadustele.

 Nii pandi juba 1999. aastal alus ühele ADDINOLi praegustest fookussuundadest. Tihedas koostöös mootoritootjaga MAN alustati toodete sihipärast arendamist detsentraliseeritud energiavarustuse jaoks. Selle koostöö tulemusel valmisid gaasimootoriõlid, mis on spetsiaalselt kohandatud erigaaside jõul töötavatele mootoritele. Erakordselt edukaks osutunud ADDINOL Gasmotorenöl MG 40-Extra Plus seab siiani turul standardeid. Meie kõige uuemas gaasimootoriõlis kasutatakse koostöös ühe juhtiva manusetootjaga uudset manusetehnoloogiat, mis sobib moodsate gaasimootorite muutunud ekspluatatsioonitingimustele. Suurem rõhk ja kõrgemad temperatuurid, mis on tingitud mootorite uuest disainist ja kasutatud materjalidest, on ideaalsed eeldused selleks, et uue põlvkonna maagaasimootoriõli ADDINOL Eco Gas 4000 XD jõudlus saaks avalduda täiel määral.

Ka kõrgtemperatuuriliste ketiõlide valdkonnas on ADDINOLil õnnestunud kindlustada endale tugev turupositsioon. Nõnda valmis eelmisel aastal turu nõudlusest tingituna uus kõrgtemperatuuriline ketiõli ADDINOLi Cliptec tootesarjas. See on esimene NSF H1 registrisse kantud omalaadne ketiõli maailmas. Siiani tuli plastkilede tootjatel, kelle toodangut kasutatakse toiduainete pakendamiseks, leppida mitmete piirangutega. Ühelt poolt puudutas see masinate tootmisvõimsust ja kiirust, teisalt kilede kasutamist toidupakenditena. Uus kõrge jõudlusega ketimäärdeaine Cliptec XHS 485 FG murrab tehnoloogilisi piire ja lahendab siiani võimatuna tundunud ülesande. Tänu turulähedasele tootearendusele on ADDINOL esimene firma, kes suudab pakkuda suurepärase jõudlusega kõrgtemperatuurilist ketiõli, mis on kantud NSF H1 registrisse ja kiidetud heaks Brückneri poolt, kes on üks tähtsamaid kilevenitusmasinate tootjaid maailmas.

 ADDINOL Lube Oil GmbH tootearendusosakonna juhataja Christian Retschke on veendunud, et ADDINOL suudab ka tulevikus tõestada oma positsiooni biogaasimootoriõlide ja kõrgtemperatuuriliste ketiõlide maailmaturu liidrina.

“ADDINOL keskendub oma tugevustele. Omades üle 80 aasta kogemusi määrdeainete arendamises, on meil kavas jätkata oma määrdeainete spetsialiseerimist ja pakkuda klientidele määrdeaineid, mis on kohandatud spetsiaalse rakendusala äärmuslikele või eriomastele ekspluatatsioonitingimustele. Tooteid, mis muudavad innovaatiliste tehniliste lahenduste kasutuse üleüldse võimalikuks. Uudseid lahendusi, mis on kohandatud agregaatide ja masinate tehniliste muudatustega, tagades seadmete tõrgeteta töö.”

Lisaks WirtschaftsWoche 14. oktoobri väljaandele on Saksamaa maailmaturu liidrite täielik nimikiri üleval ka internetis aadressil www.weltmarktfuehrerindex.de .

St. Galleni Ülikooli maailmaturu liidrite indeks
Kriteeriumid, mille St. Galleni Ülikool on võtnud aluseks ettevõtete arvamiseks maailmaturu liidrite indeksisse:
– (Omanike) juhatus koos emafirmaga vähemalt 50% ulatuses saksa keelt kõnelevas riigis. – (Omanike) juhatus koos emafirmaga vähemalt 50% ulatuses saksa keelt kõnelevas riigis.
– Maailmaturg: majandustegevus (oma tootmis- ja/või müügifirmad või eksporttegevus) vähemalt kolmel maailmajaol. – Maailmaturg: majandustegevus (oma tootmis- ja/või müügifirmad või eksporttegevus) vähemalt kolmel maailmajaol.
– Aastane käive miljonites eurodes: vähemalt 50 mln eurot.
– Turuliider: nr 1 või nr 2 olulises maailmaturu segmendis.
– Turuliider: nr 1 või nr 2 olulises maailmaturu segmendis.
– Ekspordi osa käibest: vähemalt 50% käibest.