Määrdeainetootjad teevad üha enam koostööd nii masinatootjatega kui teadlastega

Määrdeainete tootja ADDINOL korraldas septembris Tartus seminari, kus räägiti määrdeainete tehniliste parameetritest ja nende võrdlusest. Seminaril osalesid ettevõtte esindajad Venemaalt, Eestist, Lätist, Leedust ja Bulgaariast, kokku üle 50 inimese.

ADDINOL Lube Oil OÜ tegevjuht Tiina Suija ütles, et tehnilised parameetrid ja nende võrdlemine aitab mõista, kuidas üks või teine määrdeaine seadmes tööle hakkab. “Et aru saada, kas valitud määrdeaine ka reaalselt toimib, tuleb süveneda määrdeainete tehnilistesse parameetritesse, “ sõnas ta.

Määrdeaine on seadmetes oluline element. Kuidas aru saada, kas valitud määrdeaine ka reaalselt toimib?

Tiina Suija: Kõige lihtsama ja esmase võrdluse saab teha erinevate toodete tootelehtede baasil. Võrdlust raskendavateks asjaoludeks võivad olla: a) tootelehel võivad puududa tähtsad parameetrid, mis teevad toodete omavahelise võrdluse võimatuks (siinkohal tekib muidugi küsimus, miks mõni tootja varjab tähtsaid parameetreid); b) kahjuks kehtib ka mõningate tootelehtede puhul vana tõde: „paber kannatab kõik“ ehk siis see, mis on paberil kirjas, ei vasta toote tegelikele näitajatele, paberil on näitajad paremad.

Kõige adekvaatsema võrdluse saab kindlasti laboratoorsel analüüsil. Selle punkti juures tuleb tähelepanu pöörata sellele, kus laboris analüüsid on tehtud. Sest ka laborid on erineva tasemega ja sõltuvalt sellest võivad tulemused kõikuda märkimisväärselt, võivad olla kallutatud, ebapädevad, kliendile tõlgendatakse analüüsi tulemusi valesti jne. Kõige kindlam valik on rahvusvaheline, sertifitseeritud, määrdeainete analüüsile spetsialiseerunud uurimislabor, kelle tulemused on usaldusväärsed.
Määrdeainete laboratoorne analüüs Tark ja kogemustega määrdeainete spetsialist oskab laboratooriumi aruandest välja lugeda väga palju kasulikku kliendi masina ja selles oleva õli kohta.

Kui nüüd vaadelda määrdeainete turgu globaalsemalt, siis milliseid uusi trende või suundi esile tooksite? Kui kiirest see määrdeainete maailm muutub?

Tiina Suija: Juhtivad määrdeainetootjad käivad üha rohkem ühte jalga masinatootjatega. Ükski määrdeainetootja, kes tahab turule tuua uusi, oluliselt efektiivsemaid määrdeaineid kui seni, ei saa seda teha ainult oma teadlaste ja oma tootearendusosakonna baasil. Vaja on kaasata protsessi maailma juhtivad masinatootjad, juhtivad teadusasutused, praktikud. Ainult nii sünnivad tõeliselt innovaatilised uued määrdeained. Uued trendid ja suunad määrdeainete valdkonnas kattuvad üldiste trendidega, nagu roheline energia (tuule- ja päikese energia, biogaas), keskkonnakaitse (biolagunevad määrdeained), väiksem saaste (määrdeained, mis vähendavad energia-, kütuse- ja määrdeainekulu; pikemad õlivahetusintervallid).

Määrdeainete maailm muutub samas tempos masinatootjatega. Tehnika kiire areng on üldteada, seega sama kiiresti peab arenema ka määrdeainete maailm. Siin käib tihti võidujooks ajaga. Kui näiteks mõni OEM (Original equipment manufacturer) soovib saada uusimat õli oma uusimale masinale, kutsub masinatootja läbirääkimiste laua taha 3-4 parimat määrdeainetootjat, seab neile lähteülesande ja ajaraami, mille jooksul uus toode peab valmis olema. Siin algabki võidujooks, kes nendest 3-4 parimast määrdeainetootjast on omakorda kiireim, kes suudab uue toote kõige kiiremini välja töötada. Ja lisaks kiirusele on ülitähtis kvaliteet – kas kõige kiirem tootearendaja suudab välja töötada ka kõige parema toote? Määrdeainete arendamineKõik see nõuab määrdeaine tootjalt kiiret reageerimist, kõrget teaduslikku potentsiaali, järjekindlust, sihikindlust, mitte alla andmist, võitlusvaimu. Parimal juhul troonib kõiki neid pingutusi teadmine, et on taas kord õnnestunud välja töötada määrdeaine, mis kui tähtis konstruktsiooni element aitab masinatootjal võtta maksimum oma uuest masinast.

Majanduskeskkond on hetkel hea ja kasv oli näiteks Eestiski teises kvartalis tugev. Kuidas praegune kasv määrdeainete turgu on mõjutanud?

Tiina Suija: Ma ei julge otseselt väita, et kuust kuusse paremad tulemused on seotud majanduskeskkonna hea käekäiguga. Positiivsed tendentsid on igal juhul märgata ka meil. Kuid üheks põhjuseks võib olla ka see, et oleme oma firma sees läbi teinud suured muutused ja kindlasti on osa headest tulemustest ka tänu meie uuenenud meeskonnale, nende teadmiste kasvule, nende initsiatiivikusele, teha tahtmisele ja suurele kirele määrdeainete teema vastu.

Millised on need levinud probleemid, millega määrdeainete tootjad peavad praegu tegelema?

Tiina Suija: Addinol Lube Oil OÜ on 100% tootja tütarfirma Eestis, seega teame ja tunneme tootja probleeme ja kitsaskohti päris hästi. Mingeid väga suuri ja kaelamurdvaid probleeme meie emafirmal ei tea olevat. Põhiline, mida meie tunnetame, on ikka see juba mainitud uute toodete turule toomise kiirus ja sellega tekkida võivad probleemid. Võib juhtuda, et meist mitteolenevatel põhjustel ei ole mõnda toorainet võimalik saada piisavalt kiiresti. See võib aga pidurdada kogu uue toote turule toomise protsessi.

Loomulikult käib lõputu võitlus odavbrändidega, kes ei panusta tootearengusse, kes toodavad kõige odavama tooraine baasil ja kes püüavad väita, et õlid on ju kõik sarnased, vahet pole, kust ostad. Kui visuaalselt erinevaid määrdeaineid omavahel võrrelda, võib tõesti tekkida mulje, et nad on pealtnäha kõik üsna sarnased. Väikesi erinevusi võib täheldada vast värvuses, lõhnas, vahel ka viskoossuses, kuid see on ka enamasti kõik, mida palja silmaga näha on. Kuid sellega õlide sarnasus piirnebki. Õnneks oskavad õlid rääkida kui neid lähemalt analüüsima hakata. Loo lõpuks jõuame tagasi sinna, kust alustasime – et teada saada, kui hästi üks või teine õli masinas töötab, tuleb neid lähemat uurida, võrrelda, analüüsida. Avastada on väga palju, õlimaailm on huvitav, mitmekülgne ja väljakutseid pakkuv.

Intervjueeris Harro Puusild (Äripäev)

 

TASUB TEADA
Mida oskab kogemustega määrdeaine spetsialist laboratooriumi aruandest välja lugeda!

* Õli kõrgem viskoossusindeks tagab stabiilsema määrdeainekelme kõrgematel temperatuuridel ja parema pumbatavuse madalamatel temperatuuridel.
* Väga huvitav on uurida ja võrrelda viskoossusindeksi parendite kvaliteeti, tänu millele saavutataksegi kõrgem viskoossusindeks. VI parendid koosnevad väga pika ahelaga molekulidest, mis koormuse all kohati lagunevad. Ehk siis lihtsamalt öeldes – see, kui värske õli viskoossusindeks on kõrge, ei tähenda veel, et see ka töö käigus kõrgeks jääb. Sel juhul muutub kasutatud õli võrreldes värske õliga samal temperatuuril palju vedelamaks. Viskoossuse vähenemine on tagasipöördumatu. Töötemperatuuril liiga vedelaks muutunud õli mõjutab vastavalt hüdrosüsteemi tööd.
* Kõrgem leekpunkt näiteks räägib sellest, et õli on valmistatud kvaliteetsematest baasõlidest. Madalam leekpunkt tähendab jälle seda, et õlis on rohkem kergesti lenduvaid fraktsioone, mis töö käigus aurustuvad, suurendades aurustumiskadu ja põhjustades õli viskoossuse tõusu.
* Väga tõsiseid tagajärgi võib kaasa tuua masinas õlide vahutamine, ka seda saab ennetavalt mõõta. Vahutamine tähendab väiksemat jõuülekannet, võib põhjustad rikkeid süsteemis, kaasneb ka keskkonna reostuse oht, sest vahutav õli võib masinast välja valguda.
* Desemulgeerimisvõime näitab vee eraldumist. Kui õli desemulgeerimisvõime on halb, tähendab see, et vesi eraldub väga aeglaselt, mis omakorda põhjustab korrosiooni, kulumist, mis lõpuks viib süsteemi rikkeni.
* Halb õhueraldusvõime toob endaga kaasa suurenenud kulumise kavitatsioonist tingitud kahjustuste tagajärjel.
* Kui õli ei vasta nõutud puhtusklassile, toob see kaasa kulumise suurenemise, võimuse kao, klappide rikke osakeste suurenenud sisalduse tõttu.