ADDINOLi juht: äriedu pandiks on töötajate arendamine

1173138t81hd9deADDINOLi juht Georg Wildegger. Foto: Liis Treimann

Saksa määrdeõlide tootja ADDINOL juht Georg Wildegger selgitas intervjuus portaalile Juhtimine.ee, et äriedu kindlustamiseks on vajalik töötajate pidev motiveerimine ja arendamine.

Millised on sinu kui juhi kõige olulisemad tööpõhimõtted?

Kõige olulisem on endale ja ettevõttele selgete eesmärkide püstitamine ning nende täitmine; seda nii hästi kui võimalik. Selleks, et turul võistelda ja ellu jääda, tuleb pidevalt innovatsiooni ja uute projektide kallal tööd teha.

Ülemusena ei tohi ma nõuda oma alluvatelt rohkem kui iseendalt; minu roll on eeskuju näidata. Lisaks on mul kohustus pakkuda oma töötajatele võimalust end koolituste ja hariduse abil arendada ja ettevõtte huvisid silmas pidades nende kompetentse suurendada. See on ainus võimalus edukalt ja täiel võimsusel äri ajada.

Mida peaks ettevõtted tegema, et kohaneda Euroopa väheneva tööjõuga?

Oluline on ette mõelda ja endale teadvustada, et motiveeritud ja kvalifitseeritud töötajaid saab endale võita ja hoida vaid siis, kui nende tegevust piisavalt tunnustada. ADDINOL rõhub selgelt oma töötajate pidevale koolitamisele ja motiveerimisele. Tulemusena töötatakse ettevõtte heaks keskmisest kauem ning omandatakse tööstussektori kohta põhjalikud teadmised. Seetõttu saame alati kindlad olla, et töötajate pensionile minekul leiame uut kvalifitseeritud tööjõudu.

Kust peaks Euroopa uueks kasvuks ressursse leidma?

Minu arvates peaks kõik ettevõtted hoiduma loorberitel puhkamisest ja arendama ennast pidevalt läbi innovatsiooni. Üha olulisemaks saavad toodete ümber pakutavad teenused. Näiteks ADDINOL näeb täna ennast kui määrdeainetega seotud tehnilistele probleemidele lahenduste pakkujana, mitte lihtsalt määrdeainete tootjana.

Mida arvate Eesti e-residentsuse kontseptsioonist? Kas teil on ka endal selle vastu huvi?

Minu arvates on selline uus areng väga põnev. E-residentsuse süsteem lihtsustab kindlasti mõningaid bürokraatilisi samme ja toetab ka Euroopa vaba liikumise ideid. Lisaks, selline samm digitaalse ajastu suunas on edasist innovatsiooni silmas pidades eeskujuks.

Milline on teie arvamus Venemaa-vastaste sanktsioonide kohta? Kas teie arvates on vajalik Venemaa rikkumistele vastu astuda või pigem hävitatakse sellega mõttetult häid äritegemise võimalusi?

Minu arvates ei tohiks konflikte vägivalla abil lahendada. Seetõttu olen selles kontekstis Saksamaa puhtalt poliitiliste otsustega nõus. Lisaks on ADDINOLil hea meel, et meie partnerid Venemaal ja Ukrainas ei ole antud kriisisituatsiooni tõttu kannatanud.

Kui kaua võib Ukraina konflikt Euroopa majandust mõjutada?

See on küsimus, millele ma vastust anda ei oska, kuna see sõltub suuresti kõigi osapoolte edasistest poliitilistest otsustest. Muidugi, minule kui inimesele ja ettevõtjale meeldiks kui konfliktid lahendaks rahumeelsete vahenditega nii kiiresti kui võimalik ja Euroopa saaks Venemaa ja Ukraina puhul tagasi pöörduda rahuliku koostöö ja mõlemale poolele kasulike ärisuhete juurde.

Kas usute, et tulevikuettevõtted on vähem formaalsed, lubades inimestel töötada paindlikuma tööajaga ning teha mitut projektipõhist tööd korraga? Kas see toimiks ADDINOLi puhul?

Ma usun, et sellised töökorralduse muutused hakkavad nn ”neljanda tööstusrevolutsiooni” ning meie töömaailma digitaliseerimise käigus vältimatult toimuma. Isegi ADDINOLis peame me juba praegu lähitulevikule mõtlema ja leidma alasid, kus sellised töömudelid võiks meile lisaväärtust pakkuda.

Kas usute, et inimestel peaks tööl olema lubatud rohkem puhkeaega, et ülejäänud tööajal produktiivsem olla?

Ma olen alati avatud ideedele, mis suurendavad töötajate ja ettevõtte produktiivsust. Samas, selline süsteem nõuab igalt töötajalt kõrget enesedistsipliini ja vastutustunnet, et tagada sobiv tasakaal produktiivse tööaja ja taastumisele kuluva aja vahel.

Allikas: http://majandus24.postimees.ee