ADDINOL jätkab koostööd autokoolidega

Kuna tänastest autokooliõpilastest võivad juba homme saada sõidukiomanikud, on igasugused teadmised sõidukihooldusest ja määrdeainetest neile väga vajalikud. Just sellel eesmärgil teeb ADDINOL juba aastaid koostööd erinevate autokoolidega.

Hiljuti alustasime koostööd Tartu Sõiduõppega ning ADDINOLi tehnikadirektor Anna Murašina pidas õliteemalise loengu sealsetele tulevastele autojuhtidele. Anna rääkis üldiselt mootoriõlidest ja selgitas, millele tuleb tähelepanu pöörata õlide ostmisel (API, ACEA, SAE jne) ning, mis parameetrid on määrdeõli puhul tähtsad (aurustumiskadu, leekpunkt, hangumistemperatuur, pumbatavus jne). Autokooli õpilased tõestasid oma küsimustega, et määrdeainete valdkond on uuele juhile tähtis. Näiteks sooviti teada saada, millised on erinevused kahetaktiliste ja neljataktiliste mootorite õlide vahel ning Euroopa ja Ameerika mootorite vahel. Samuti küsiti mitmeid üldisi küsimusi, nagu näiteks, kas mootoriõli on tervisele ohtlik.

Без имени

Kuna Anna rääkis niivõrd tehnilisest teemast väga huvitavalt ja köitvalt, oli tagasiside Sõiduõppe OÜ-lt igati positiivne ja andis indu uute loengute korraldamiseks.

Meie täname Annat selle toreda panuse eest!