Uus innovaatiline transmissiooniõli, mis tagab maksimaalse energiatõhususe

Meelis Orgla, ADDINOL Lube Oil OÜ Balti regiooni juht

Reduktorid kannavad üle energiat ja on kasutusel kõikides tööstusharudes. Nende töös mängib otsustavat rolli määrdeaine. Määrdeaine on tähtis konstruktsioonielement, millele moodsad reduktorid esitavad järjest kõrgemaid nõudeid. ADDINOL töötas koostöös juhtivate reduktoritootjatega välja täiesti uue transmissiooniõli, mis sobib iseäranis hästi kõrgeima pinnakvaliteediga rattapaaridele ja laagritele. Innovaatilisel „Advantec Formulal“ baseeruv transmissiooniõli ADDINOL Eco Gear W suurendab tõestatult reduktorite kasutegurit ja energiatõhusust.

Järjest kompaktsem reduktori konstruktsioon, väiksem õlimaht ja pidevalt paranev pinnakvaliteet on transmissiooniõlile suureks väljakutseks. Õlist sõltub aga kogu masina tööjõudlus.

Maksimaalne energiatõhusus
Uudse „Advantec Formula“ tõttu kaitseb see kõrgeima pinnakvaliteediga rattapaare ja laagreid. Õli vähendab hõõrdumist hõõrdepaari vahel. Sellest tulenevalt väheneb omakorda reduktori võimsuskadu ja suureneb reduktori kasutegur. Reduktor saavutab maksimaalse energiatõhususe.

Eco Gear

Hõõrdumise vähenemise tõttu alaneb temperatuur õlivannis, mis mõjutab oluliselt transmissiooniõli tööiga.
Õli vananemist mõjutavad eelkõige kasutusaeg ja termiline koormus. Kehtib rusikareegel: temperatuuri tõustes kahekordistub õli vananemine iga 10 kraadiga Celsiuse järgi. Seega on tähtis iga kraad, mille võrra õli temperatuur langeb. ADDINOL Eco Gear 320 W kasutamisel langeb temperatuur õlivannis võrreldes teiste sünteetiliste kõrge jõudlusega transmissiooniõlidega suisa 4 kuni 5 °C.

Eco_Gear_oil_sump_temp
Joonis 1 – õlivanni temperatuurid
Temperatuur õlivannis langeb 4 kuni 5 °C.

Vastupidav ka kõige madalamatele temperatuuridele
Suurepärane vastupidavus madalatele temperatuuridele oli üks lisanõue innovaatilise ADDINOL Eco Gear W arendamisel. See saavutati uudse kombinatsiooniga hoolikalt valitud sünteetilistest baasõlidest. Kuigi see ei sisalda orgaanilistel polümeeridel baseeruvaid viskoossusindeksi parendeid, on nt ADDINOL Eco Gear 320 W-l erakordselt kõrge viskoossusindeks (VI = 181). Hangumistemperatuur on alla -50 °C (ISO VG 460 hangumistemperatuur -46 °C). Efektiivne kasutusvahemik madalatel temperatuuridel on seega vähemalt 5 °C võrra suurem kui müügil olevatel teistel sünteetilistel transmissiooniõlidel. See eelis tasub end ära õli kasutamisel äärmuslikel miinuskraadidel töötavates või pärast pikemat tööseisakut uuesti käiku lastud reduktorites.

graafik_
Joonis 2 – dünaamiline madaltemperatuuri viskoossus
VI = 181 – võrreldes teiste õlidega muutub viskoossus kõige vähem.

Õhul, vahul ja veel ei ole mingit võimalust
Reduktori töötamisel satub määrdeainesse paratamatult õhku. Väiksed õhumullid tuleb võimalikult kiiresti õlist eraldada. Uus transmissiooniõli saavutab õhu eraldusvõime katses suurepärased tulemused. Spetsiaalsete inhibiitorite ja hoolikalt valitud baasõlide tõttu on tagatud minimaalne pinnapealse vahu teke, mis on tingitud õhu eraldumisest. Isegi vee või rohke mustuse mõju ei pärsi õli võimet takistada liigse vahu teket. Seetõttu saavutas transmissiooniõli ADDINOL Eco Gear 460 W Flenderi vahukatses parimad tulemused. Tänu suurepärasele vee eraldusvõimele on reduktor kaitstud ka ohtliku korrosiooni eest.

Õli sobib iseäranis hästi moodsatele reduktoritele hõõrdepaaride suurimatel spetsiifilistel koormustel, dünaamiliselt vahelduvatel koormustel ning laagritele ja rattapaaridele termiliselt kriitilistes ekspluatatsioonitingimustes.