Puhtama looduse nimel on soovitatav metsaraiemasinates kasutada üksnes biolagunevaid määrdeaineid

Anna Murašina
ADDINOL Lube Oil OÜ tehnikadirektor

Juba ammu on möödas ajad, mil rapsiõli baasil toodetud bioloogiliselt kiiresti lagunevaid määrdeaineid ja hüdroõlisid vaadeldi üksnes piiratud kasutusalaga eritoodetena. Tänapäeval kasutatakse neid peaaegu kõikides tööstusvaldkondades. Olgu see hüdroõli, saeketiõli, vormiõli või eraldusõli, rapsist saab valmistada väga palju erinevaid tooteid. Metsa- ja põllutöömasinates võib olla sageli ettenähtud kasutada just biolagunevaid määrdeaineid.

Rapsiõli kasutatakse nii puhtal kujul (vastava jõudluse tagavad antud juhul manused) kui ka sünteetiliste estrite baasmaterjalina. Vaatamata sellele, et sünteetilised estrid ei ole toodetud biotoorainest, on need keskkonnasäästlikumad kui polüglükoolide baasil valmistatud tooted.

Argumendid, mis räägivad bioloogiliselt kiiresti lagunevate määrdeainete kasuks, on järgmised:

* vee ja pinnase kaitse,
* kahju likvideerimiskulude kokkuhoid,
* keskkonnasäästlik suhtumine ressurssidesse,
* СО2 vähendamine,
* põllumajandusliku toodangu arendamine ja kasutamine.

Saksamaal tarbitakse näiteks igal aastal üle miljoni tonni määrdeaineid ja hüdroõlisid ning vaid umbes pool sellest kogusest utiliseeritakse. Üle 500 000 tonni satub avariide tagajärjel ja rikkis süsteemide tõttu kontrollimatult elukeskkonda. Suuremate avariide puhul tuleb reostatud muld eemaldada. Seejuures on loodusele tekitatud kahju oluliselt suurem kui utiliseerimiskulud. Piisab ühest liitrist mineraalõlist, et reostada miljon liitrit põhjavett. See tõik räägib selgelt keskkonnasõbraliku ja bioloogiliselt kiiresti laguneva tööstustooraine kasutamise poolt.

Praegu kasutatakse bioloogiliselt kiiresti lagunevate hüdroõlide liigitamiseks vastavatesse ainegruppidesse rahvusvaheliselt kehtivat standardit ISO 15380. See standard defineerib ka sünteetilisi HEPR hüdroõlisid (Hydraulic Oil Environmental Polyalphaolefine and Related Products). Muu hulgas nõutakse neilt õlidelt täieliku biolagunevuse katse läbimist, mis vastab OECD 301 nõuetele või samaväärsetele normidele. See tähendab lühidalt seda, et 28 päeva jooksul laguneb vähemalt 70% ainest. Osade õlide puhul võib see olla isegi vähemalt 95%.

Rapsitoodete keskkonnasõbralikkus omab suurt tähtsust mobiilsete töömasinate kasutamisel, kuna nende rikkis süsteemid võivad põhjustada määrdeainete sattumist elukeskkonda. Bioõlide kasutamine õigustab ennast ka avarii korral.

metsaraie

Puhtama looduse nimel on soovitatav metsaraiemasinates kasutada üksnes biolagunevaid määrdeaineid, kuna praktikas on õlilekkeid täielikult välistada äärmiselt raske. Ennekõike peavad õlid vastama masinatootjate seatud kriteeriumitele. Mis puudutab hüdroõlisid, siis on väga oluline jälgida ka konkreetseid kliima- ja ilmastikutingimusi, kus masin töötab. Soovitatav on kasutada kõrge viskoossusindeksiga hüdroõlisid, kuna nad sõltuvad temperatuurist vähem ja neid on võimalik kasutada nii külmal kui ka kuumal ajal.

Saeketiõlisid pakuvad mitmed tootjad ja võrrelda on neid keeruline, kuid siiski on valikul oluline jälgida järgmiseid parameetreid: biolagunevus (mida suurem, seda parem), tahkumistemperatuur (et oleks võimalik kasutada ka talvisel ajal) ning ka Brugger-testi näitajaid. Viimane näitab erinevate lisandite koguseid õlis, mis omakorda suurendavad määrdeõli kandevõimet. Keskkonnasõbraliku õli valikul on tähtis jälgida, et vastav õli täidaks biolagunevatele õlidele kehtestatud kõrgeid nõudeid, mille eesmärk on aidata hoida metsa puhtana ka pärast metsaraiet.

ADDINOLi tootevalikus on näiteks olemas erilist ettevaatust nõudvates valdkondades kasutamiseks ettenähtud  ketiõli Ökoplus XS 68. See rapsiõlipõhine ketiõli on bioloogiliselt kiiresti lagunev, mis tähendab, et 28 päeva jooksul laguneb koguni 95% õlist. See on aastaringselt kasutatav heade määrimis- ja jahutusomadustega ning korrosiooni- ja kulumisvastase kaitsega õli, mis sobib suurepäraselt mootorsaagide kettide, juhikute ja väikerataste määrimiseks.

Enne biolaguneva toote kasutamisele üleminekul tuleks kindlasti vältida segunemist eelnevalt kasutatud õliga. Vana mineraalõli peab täielikult välja laskma ja süsteemi loputama bioõliga kaks korda.

Jälgige bioõli tähistuse puhul, et toode vastaks standardis ISO 15380 nimetatud biolagunevusele või omaks pakendil ökomärgiseid. Nendega tohib toodet reklaamida ainult siis, kui on tõestatud selle bioloogiline lagunevus.