Sertifitseeritud määrdeainespetsialistide täiendõpe nüüd ka Euroopas võimalik

Tiina Suija
ADDINOL Lube Oil OÜ ärijuht

Tuntud lause „Ütle, kes on Su sõbrad ja ma ütlen Sulle, kes oled Sa ise!“ kehtib ka ärimaailmas. Kui Saksa määrdeainete tootja ADDINOL võidab üha enam tuntust oma uute innovaatiliste toodetega, siis ADDINOLi kauaaegne koostööpartner õlianalüüside alal Oelcheck GmbH teeb ilma määrdeainealase teadlikkuse tõstmisel. Möödunud aasta lõpus ilmus neilt info, et alates 2012. aastast hakatakse ka Euroopas korraldama sertifitseeritud määrdeainespetsialistide väljaõpet.

Erinevalt Euroopast on USA-s olemas ranged väljaõppe- ja sertifitseerimisprogrammid määrdeaine- ja õliseirespetsialistidele. CLS-ide (Certified Lubrication Specialist) ja OMA-de (Oil Monitoring Analyst) sertifitseerimist viib USA-s läbi STLE – Society of Tribologists and Lubrication Engineers (Triboloogide ja Määrdeaineinseneride Ühing).

Screen shot
STLE esindab üle 4000 tehnikaeksperdi huve, kes tegelevad USA-s, Kanadas ja paljudes teistes riikides tööstus-, teadus- ja haldussektoris seisundiseire ja määrdeainetega. CLS ja OMA on rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisprogrammid, mis omavad suurt tähtsust ka Aasias, Aafrikas ja Ladina-Ameerikas. Viimane aeg oli luua sarnased täiendõppevõimalused ka Euroopas. OilDoc GmbH (Oelcheck GmbH tütarfirma) mõistab, kui tähtis on määrdeainealaste teadmiste kontrollimine ühtse standardi alusel. Alates 2012. aastast hakkab OilDoc esimesena Euroopas viima koostöös STLE-ga läbi vastavasisulisi seminare ja mahukaid sertifitseerimiseksameid Ameerika eeskujul.

oildoc_logo-big

Määrdeainete asjatundmatu kasutamine koormab majandust ja keskkonda

Pea kõikide masinate ja seadmete töökindlus, turvalisus ja efektiivsus sõltub enamasti kasutatavatest määrdeainetest. Üha enam mõistetakse, milline on õlide ja määrete tähtsus hõõrdumise vähendamises ja seeläbi energia säästmises.

Tänapäeva määrdeained mängivad hooldusprogrammides järjest suuremat rolli. Vaatamata sellele koormatakse veel praegugi näiteks Euroopa ühe juhtiva tööstusriigi – Saksamaa – rahvamajandust üle 150 miljardi euro suuruste kuludega, mis on tingitud masinate tarbetust kulumisest. Neile lisanduvad tohutud kaudsed kulud seoses masinate tööseisakuga, kvaliteedipuudustega jne. Siin tuleb arvestada nelja- kuni viiekordsete kuludega. Kulumisest tingitud tööseisakute taga on enam kui 70% juhtudest hooldus ja käitus, milles määrdeaine mängib üht peamist rolli. Intelligentne määrdemajandus on äärmiselt tähtis. Õlisid ja määrdeid toodetakse valdavalt taastumatutest toorainetest. Tänu määrdeaineanalüüsidele on tänapäeval võimalik õlivahetusvälpasid riskivabalt reguleerida ja enamasti oluliselt pikendada. Sellest tulenevalt väheneb keskkonna huvides värskeõlide kulu ja kasutatud määrdeainete hulk.

Kui USA-s on CLS-ide ja OMA-de sertifitseerimisprogrammid olnud edukalt kasutusel ligi 20 aastat, on Euroopas määrdeaine- ja määrimistehnikaalaste täiendkoolituste võimalused suhteliselt tagasihoidlikud. Kutsekoolid jagavad harva kutsetööalast infot määrdeainetest ja nende kasutamisest. Ka kõrgkoolid ja rakenduskõrgkoolid jagavad vähe praktilisi teadmisi triboloogiast ja määrimistehnikast. Lisaks on paljud määrdeainetarnijad loobunud lõpptarbijate koolitamisest, jagades erialaseid teadmisi veel üksnes oma suurklientidele ja töötajatele.

CLS-ide sertifitseerimisest võidavad ettevõtted ja töötajad

Iseäranis ettevõtete hooldusspetsialistidele on CLS koolitus koos eksamiga ideaalne täiendkoolitus, mis tuleb nende karjäärile igati kasuks. Tõestab see ju ometigi keskmisest sügavamaid teadmisi triboloogia vallas. CLS-il on põhjalikud erialased oskused ja teadmised. Tema ülesanneteks on muu hulgas:

– kõikides masinates, mootorites, transmissioonides ja hüdrosüsteemides kasutatavate määrdeainete valik ja võrdlus.
– Ostuosakonna toetamine võrdleva valikuga parimatest tarnijatest.
– Kõikide kasutatavate määrdeainete regulaarne kontroll ning kõikide määrimisseadmete ja -süsteemide optimeerimine.
– Määrdeplaanide koostamine kõikidele seadmetele ja vajaminevate õlisortide vähendamiseks.
– Praktiliste, kuid samas põhjalike teadmiste jagamine määrdeainetest ja nende kasutamisest alates nende ostmisest kuni vanaõli käitlemiseni.
– Järelmäärimise, filtreerimise ja õlihoolduse eest vastutavate töötajate juhendamine ja koolitamine.
– Kvaliteeditagamisprogrammide arendamine ja optimeerimine seoses määrdeainete kasutamisega ning kasutatud õlide ja määrete käitlemisega.
– Rikete otsimine ja kõrvaldamine, kui detailidega, millega määrdeained kokku puutuvad, esineb probleeme.

Sertifitseeritud määrdeainespetsialistina töötamise eelduseks on täielik sõltumatus määrdeainete, õlihooldusseadmete vms tootjatest. Ainult objektiivne CLS suudab vähendada kulutusi määrdeainetele ning säästa ühtlasi loodusvarasid.

Sertifitseeritud määrdeainespetsialist CLS – eeldused, koolitus, sertifitseerimine

Nii nagu USA-s, on ka Euroopas eelduseks vähemalt kolmeaastane praktiline kogemus seadmete ja masinate määrimise alal. Samamoodi nagu STLE rahvusvahelisel tasandil, hakkab ka OilDoc Saksamaal pakkuma kutsetööalaseid seminare, mis aitavad sooritada rasket CLS eksamit. Lisaks on soovitav tutvuda erialakirjandusega. Kes arvab, et tal on suured määrdetehnilised teadmised, võib end eksamile kirja panna. Eksam kestab kolm tundi ja koosneb üle 150 valikvastustega küsimusest. Test ei ole aga sugugi lihtne. USA-s kukub eksamil vähemalt 50% kandidaatidest läbi.

oildoc-seminar-big

OilDoc GmbH pakub vastavat CLS koolitust alates käesolevast aastast Saksamaal, Brannenburgis. Muu hulgas käsitletakse seminaridel järgmisi teemasid:

– määrimise, hõõrdumise ja kulumise alused;
– sünteetilised ja mineraalõlipõhised määrdeained ning nende kasutamine;
– määrdeainete tootmine, käitlemine ja ladustamine;
– hõõrdumist ja kulumist vähendavad toimeained;
– õli järelvalve, pikemad õlivahetusvälbad ja õlikulu vähendamine;
– mootorite, transmissioonide, laagrite, kettide, hüdrosüsteemide, suruõhuseadmete töö ja määrdeained;
– metallitöötlusõlid, soojusülekandeõlid;
– määrete kasutamine ja järelmäärimisvälbad;
– montaažipastad, liugelakid, puhastusvahendid ja lahustid;
– määrdeainete kokkusobivus tihenditega, lakkide ja värvidega;
– määrde- ja hooldusplaanide koostamine.

08oildoc-seminar

Eksamiküsimused CLS-de sertifitseerimiseks koostatakse ühiselt STLE-ga. Küsimused vastavad nagu USA-ski ISO 17024 kohaselt NOCA (National Organization for Competency Assurance) standarditele. Seminaride ja eksamiküsimuste sisu kohandatakse aga tänu OilDoci juhi Peter Weismanni aktiivsele kaastööle CLS komisjonis Euroopa tingimustele. CLS sertifikaat kehtib kolm aastat. Pärast seda läbib kandidaat uue sertifitseerimise tõestamaks, et tema teadmised on kooskõlas tehnika viimaste arengutega.

Rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaati „Certified Lubrication Specialist“ hinnatakse tööstuses kõrgelt. See on maailmas ainus määrdeaineekspertidele väljastatav sõltumatu sertifikaat ning annab kinnitust laialdastest teadmistest triboloogias.

Täiendav info: info@oildoc.de; www.oildoc.de

Screen shot