Mootoriõli ostmisel tuleb jälgida kvaliteediklasse ja litsentse

Aleksander Koorits
ADDINOL MM OÜ jaeturu müügijuht

Mootoriõlide valik on mitmekülgne ja väga suur ning sõnumid, millega neid reklaamitakse on sageli ahvatlevad, kuid segadusse ajavad. Hind võib olla soodne ja pakend uusima kujundusega, kuid mootoriõli ostmisel loevad hoopis faktid kvaliteediklassidest ja litsentsidest.

Tähtis on teada mootoriõli viskoossuse, kvaliteediklasside ja litsentside kõige tähtsamaid reegleid, siis võib kindel olla, et ostetakse õige õli. Järgnevalt mõned tähtsamad aspektid, mida silmas pidada õige mootoriõli ostmisel.

Alustada tuleks sellest, kas õli on täissünteetiline või poolsünteetiline või hoopis mineraalne (HC-süntees).
Kui pakendil on kirjas täissünteetiline (fully-synthetic), siis peab selle sisu olema ka täissünteetiline. Igasuguse teistsuguse kirjeldusega õli ei ole täisünteetiline, nagu näiteks semi-synth, synthetic based jne.
Veel juhin tähelepanu mootoriõlidele, mille baasõliks on HC-süntees, mis tegelikkuses tähendab hoopis parendatud omadustega mineraalõli.

SAE (Society of Automotive Engineers) viskoossusklassid
SAE viskoossusklassid näitavad õli “paksust” ja temperatuuritaluvust, kuid ei ole otseselt seotud õli kvaliteediga. Esimene number, millele tavaliselt järgneb W-täht, näitab õli voolavust madalatel temperatuuridel ehk nn talvist viskoossust (Winter). Teine number näitab õli võimet säilitada piisav “paksus” ka kõrgetel temperatuuridel ehk õli viskoossust 100 kraadi juures.
Mida väiksem on talvine number (SAE 0W, 5W, 10W jne), seda madalamatel temperatuuridel jääb õli “vedelaks” – see kergendab mootori käivitamist ja kaitseb külma mootorit. Mida suurem on suvine number (SAE 30, 40, 50 jne), seda viskoossem on õli 100-kraadise temperatuuri juures ja seda paremini suudab ta mootorit kaitsta äärmuslikes töötingimustes. Eesti kliimatingimusi arvestades on enam levinuteks mootoriõlid viskoosusega SAE 5W-30; 5W-40 ning 10W-40

Screen shot 2011-11-07 at 5.48.35 PM

Pakenditelt leiame veel informatsiooni mootoriõlide vastavuse osas autotootjate nõudmistele. Sõnamängud, nagu „vastab nõuetele…“ või lihtsalt tootjate nimede ja spetsifikatsioonide loetelu viitavad enamasti sellele, et õlitootjal puuduvad vastavad litsentsid või ta pole neid taotlenud. Vastasel juhul kirjutaks ta konkreetselt: „Omab ….. litsentse”. Litsentside puhul ei loe ilusad sõnad või õlitootja optimistlik enesehinnang, vaid mootoritootjate ametlikud litsentsid ning ACEA ja API spetsifikatsioonide täitmine.

Kasulikud nõuanded mootoriõli ostmisel:

• kontrollige, millist õli Teie sõiduki mootor vajab. Need andmed leiate loomulikult kasutusjuhendist või õli maaletoojalt.

• kui Teil on sõiduk, mille on valmistanud selline tootja, nagu näiteks DaimlerChrysler, VW, BMW, Porsche, MAN, Ford või Volvo, kes väljastab mootoriõlidele litsentse, peaksite kasutama müüja juures kättesaadavas litsentsinimekirjas loetletud õlisid või vähemalt jälgima, et pakendil oleks kirjas „omab …. litsentsi“.

• vaadake täpselt litsentsi nime. Siin on sageli pisimgi detail oluline. Näiteks MB 228.5 õli on hoopis midagi muud kui madalama kvaliteediga MB 228.3.

• sõidukitootjate litsentsid on võrreldes üldiste ACEA mootoriõli spetsifikatsioonidega suurema kaaluga. Mootoritootja litsentsi saamise eelduseks kindlale õlile on tõestus mootoritüübile kehtiva aktuaalse ACEA spetsifikatsiooni nõuete täitmise kohta.

• Euroopa mootorite puhul peaksite eelkõige jälgima vastavust ACEA nõuetele. Isegi väljaspool Euroopat toodetud mootorite puhul peaks lähtuma pigem ACEA
spetsifikatsioonist, kuna see arvestab rohkem siinseid tingimusi.

• mootoritootjate litsentside puudumisel jälgige mootoritootja ACEA või API nõudmisi.

• iseäranis siis, kui sõiduautodes soovitakse rakendada üle 20 000 km ja veokites üle 500 h või 60 000 km pikkusi õlivahetusvälpasid, peaksite jälgima, et andmed õlipakendil vastaksid täpselt nõutud spetsifikatsioonile.