Innovaatilised määrdeained ja nende arengusuunad

Anna Murashina
Addinol Ida-Euroopa tehnikadirektor

Kaasaegsete määrdeainete arendamisel ja kasutamisel mängivad lähitulevikus üha tähtsamat rolli järgmised kuus trendi:
– pikaajaline ja eluaegne määrimine
– efektiivne energiakasutus
– kasvavad nõuded keskkonnasäästlikkusele
– spetsiaalsed määrdeained, mis teevad mõned tehnilised lahendused üleüldse võimalikuks
– määrdeainete tõhusam järelvalve ja hooldus
– väärtuste loomin
e

Pikaajaline ja eluaegne määrimine
Kuna õli ei ole taastuv tooraine, püütakse määrdeainete tööiga oluliselt pikendada. Seejuures on sageli propageeritav „eluaegne määrimine“ suhteline ja vaadeldav sõltuvalt kasutusjuhust. Mis puutub aga pikaajalisse määrimisse, liigub trend eeskätt sünteetiliste määrdeainete suunas. Õlid, millele on lisatud ülitõhusad oksüdatsiooniinhibiitorid, saavutavad järjest pikema tööea. Kõrge jõudlusega tööstustransmissiooniõlide kasutusiga ulatub juba kohati 10 aastani. Samas suureneb õlides ja määretes aja jooksul kulumisproduktide ja muude saasteainete sisaldus. Seetõttu kuuluvad määrdeainete järelvalve ja hooldusmeetmed kohustuslikku programmi. Täis- ja möödavoolusüsteemi filtrid muutuvad üha peenemaks, analüüsid kohapeal ja laboris hädavajalikuks.

labor1

Efektiivsem energiakasutus
Määrdeaine ei avalda mõju mitte ainult mootorite ja masinaosade kulumisele ja tööeale, vaid ka energia efektiivsele kasutusele. Juba aastaid on kergvoolavad mootoriõlid vähendanud kütusekulu. Mootoriõlide arenduses kasutatakse seda potentsiaali tulevikus veelgi paremini ära. Üha kriitilisemalt vaadeldakse ka tööstusmäärdeainete mõju masinate kasutegurile ja efektiivsusele. Energia kokkuhoid on juba täna paljudele kaasaegsete õlide ja määrete pakkujatele tähtis müügiargument.

Iseäranis tööstuses on näiteks võimalik spetsiaalse hüdro- või transmissiooniõliga hoida kokku tuhandeid eurosid. Innovaatilised hüdroõlid, millel on suhteliselt stabiilne viskoossus sõltumata ümbritsevast temperatuurist, aitavad suurendada hüdrosüsteemi kasutegurit. Konkreetselt tähendab see parimat hüdrojõudu täiskoormusel, süsteemi täpsemat reageerimist ning eelkõige energiakulu vähenemist. Efektiivse energiakasutuse teema pakub suurt huvi ka reduktorite määrimisel.

Kasvavad nõuded keskkonnasäästlikkusele
See teema puudutab peamiselt hüdroõlisid. Nad peavad toime tulema arvukate väljakutsetega. Biohüdroõlid peavad olema järjest pikema tööeaga, et vähendada materjali- ja hoolduskulusid. Ühtlasi oodatakse neilt rõhu optimaalset ülekannet. Seejuures on just sööbimisvastaste (EP) manuste toimemehhanism taimeõlides teadus omaette.

labor2

Määrdeained, mis teevad tehnilised lahendused üleüldse võimalikuks
Alternatiivsed konstruktsioonimaterjalid, kaasaegsed metallitööpingid või tahmafiltriga ehitusmasinad – need on vaid mõned paljudest tehnilistest lahendustest, mis juba praegu töötavad ainult tänu spetsiaalselt arendatud määrdeainetele või metallitöötlusõlidele. Keraamilistele masinaosadele ei sobi näiteks tavalised õlid ja määrded. Keraamika on väga temperatuurikindel ja tunduvalt kulumiskindlam kui metallid. Keraamiliste masinaosade tootmistäpsus on suurem. Nende pinnad on siledamad ja nad nõuavad väheviskoosseid määrdeaineid. Pealegi on keraamika rabedam. Manustele reageerib see hoopis teisiti kui metall. Tänapäeval on juba kasutusel keraamilised kolvirõngad, veerelaagrid, hüdrosüsteemide tihendid, ventilaatori laagrid, masinaosad kompressorites ja termiliselt koormatud gaasiturbiinides.

Metallitööpinkides kasutatakse valdavalt veega segunevate jahutus-määrdevedelike emulsioone. Selles valdkonnas liigub trend üha rohkem kuivtöötluse suunas. Seejuures asendatakse jahutus-määrdevedelik väikse koguse mineraalõlivaba sünteetilise õliga, mis kantakse täpselt doseerituna töötluskohta.

Mootorites võimaldavad katalüsaatorid või tahmafiltrid pidada kinni järjest rangematest emissiooninormidest. Need masinaosad nõuavad aga tõrgeteta tööks uudseid Low-SAPS mootoriõlisid, mis tekitavad minimaalselt tuhasetteid ning milles on vähem väävlit ja fosforit sisaldavaid manuseid. Lühend SAPS tuleneb inglisekeelsete sõnade Sulphated Ash, Phosphorus ja Sulphur esitähtedest. Low-SAPS mootoriõli on seega õli, mis sisaldab väga väikses koguses sulfaattuhka, fosforit ja väävlit. Kuna nad tekitavad vähe tuhka, nimetatakse neid õlisid ka low ash õlideks. Lähitulevikus mängivad nad üha tähtsamat rolli ning mootorsõidukite ja ehitusmasinate heitgaasinormide täiendaval karmistumisel peab nende õlide koostist taas kohandama uutele nõuetele.

Määrdeainete tõhusam järelvalve ja hooldus

Määrdeainetest on kujunenud iga masina juures tähtis konstruktsioonielement. Järjest pikem tööiga nõuab paratamatult määrdeainete veelgi hoolikamat hooldust ja järelvalvet, kuna neist sõltub masinate ja seadmete seisukord ning tootmiskindlus. Seetõttu muutuvad tulevikus üha tähtsamaks kaasaegsed filtreerimismeetodid, seisundiseire võimalused koos sensorite ja õlianalüüsidega.

Väärtuste loomine
Klientide suhtumine ostuprotsessi ja müügimeestesse on Interneti leiutamisega pöördeliselt muutunud. Nüüd ootavad kliendid müügimehega suhtlusest uut nägemust ja eksperthinnangut, mida ei saa teistest allikatest. Nad hindavad just kogemust, mitte lihtsalt tooteinformatsiooni, mida nad sekundi murdosaga saavad Internetist leida. Kas klient võib turgu nii põhjalikult tunda nagu ekspertgi? Karta on, et mitte. Ekspert jälgib turusituatsiooni päevast päeva, tal on firma siseinfo ka tulevikutrendide kohta, mida ei saa leida Internetist ega muudest avalikest allikatest. Need teadmised on unikaalsed ning tagavad pikaajalisi ja vastastikku kasulikke suhteid.