Ärge võtke põhjendamatuid riske – enne õlivahetusintervalli pikendamist kontrollige õli jõudlusparameetreid!

24.07.2011

Jaanus Lember
ADDINOL määrdeainete tehniline ekspert

Üha enam reklaamitakse eluaegseid mootoriõlisid, möödavoolufiltreid ja mootoriõlide lisamanuseid lubadustega vähendada mootori kulumist ja kütuse tarbimist ning pikendada mitmekordselt mootoriõli tööiga. Tegelikkus on hoopis see, et pole olemas ühtegi mootoriõli, õli manust ega möödavoolufiltrit, mis lubaksid kontrollimatult pikendada tootja poolt ettenähtud õlivahetusintervalli.

Mootoriõli valimisel tuleb kindlasti jälgida tootja nõudeid sõiduki kasutusjuhendis. Seal on reeglina täpselt ära märgitud õli viskoossus ja kvaliteet. Näiteks väljastab enamus Saksa sõidukitootjaid sobivatele õlidele litsentsi. Sellisel juhul tuleks kasutada ainult sõidukitootja poolt heaks kiidetud mootoriõlisid. Kui kasutusjuhendis pole viidatud litsentsidele, peaks tarbija kindlasti jälgima seda, et mootoriõli täidab kasutusjuhendis märgitud ACEA (Euroopa sõidukite puhul) või API (muude sõidukite puhul) kvaliteediklasse.

Kui õlipakendil on näiteks kirjas täissünteetiline, siis peab ka selle sisu olema täissünteetiline. Sõnamängud, nagu „vastab nõuetele…“, „ületab spetsifikatsioone…,“ või on loetletud lihtsalt autotootjate nimede ja spetsifikatsioonide loetelu – viitavad enamasti sellele, et õlitootjal puuduvad vastavad litsentsid või ta pole neid taotlenud. Vastasel juhul kirjutaks ta konkreetselt: „Omab litsentse… .“ Litsentside puhul ei loe ilusad sõnad või õlitootja optimistlik enesehinnang, vaid mootoritootjate ametlikud litsentsid ning ACEA, API, JASO jne. spetsifikatsioonide täitmine.

Mootorsõidukitootjate poolt määratud õlivahetusintervallid kehtivad vaid testitud ja litsentsi omavatele mootoriõlidele. Nad kehtivad sõltumata sellest, kas nad on ette antud jäikade intervallidena või määrab õlivahetused autoarvuti, lähtudes erinevatest käitusparameetritest. Soovituslik on neist intervallidest kinni pidada vähemalt garantii kehtivusaja vältel, vastasel juhul võib garantii katkeda.

Kui Te aga siiski soovite keskkonna säästmise eesmärgil rakendada pikemaid õlivahetusintervalle, peaksite õlivahetuseks ettenähtud ajahetkel laskma võtta õlist analüüsid. Määratud analüüsitulemused näitavad selgelt, kas õli edasine kasutamine on õigustatud.

Saksamaa tuntud ja tunnustatud sõltumatu õlilabori Oelchecki kogemused on näidanud, et õli kasutusintervalli pikendamisel lähtuvalt õlianalüüsidest on võimalik tihti oluliselt pikendada ettenähtud või tavapärast õlivahetusintervalli. Samas ei saa mitte mingil juhul teha ühe õli- või sõidukitüübi jaoks leitud pikema intervalli põhjal üldistusi. Optimeeritud õlivahetusintervall ei sõltu mitte ainult õli kvaliteedist, vaid ka sõidukitüüp, kasutatud kütus, sõidutingimused, õli- ja õhufiltrite seisukord, süüte seadistus, keskkonna- ja õlitemperatuur ning paljud teised tegurid mõjutavad õli tööiga. Kõige sagedamini on võimalik rakendada tunduvalt pikemaid õlivahetusintervalle pikamaasõitude puhul ehk optimaalsetes ekspluatatsioonitingimustes töötavates raskeveokites. Seda fakti kinnitavad ikka ja jälle Oelchecki õlianalüüside tulemused ning samuti tootjate testid ja käituskatsed.

Kõik õlid vananevad, sealhulgas ka sünteetilised. Õlid oksüdeeruvad õlimolekulide reageerimisel hapnikuga. Protsessi kiirendavad kõrged õlitemperatuurid (juba üle 60 °C on kõrge), katalüütiliselt mõjuv mustus ja metallid ning õhu intensiivne juurdepääs.

Põlemissaaduste tõttu suureneb ka mootoriõli happesus. Karterigaasid, mis muuhulgas põhjustavad ka happevihmasid, satuvad õliringlusse. Kütusest pärinev väävel saastab õli täiendavate happeliste produktidega. Happelisi ühendeid peavad neutraliseerima ja kahjutuks tegema mootoriõlid või täpsemalt õlis olevad spetsiaallisandid. Hapeliste jääkproduktide neutraliseerimisel väheneb mootoriõli leelisreservi näitav leelisarv (BN,TBN). Värskes õlis ei saa aga leelisarvu lõputult tõsta, kuna vastavad manused on metallorgaanilised ühendid ja võivad muuhulgas põhjustada tahkete sadestiste moodustumist ning põhjustada kulumist.
Isegi ülitõhusad vananemisvastased (antioksüdandid) ja kulumisvastased (antiwear) manused võivad neid happeliste ühendite tekkimise ja kulumise protsesse ainult teatud piirini takistada.

Kui õli on saavutanud oma kaitsevõime piiri või seda lausa ületanud, on mootor ohus:
• Kulumisrisk tõuseb, nt kolvirõngastel ja nukkvõllil.
• Esineda võib mootori metalldetailide, eelkõige värviliste metallide korrodeerumist.
• Õli viskoossus võib tõusta. See raskendab külmkäivitust ja õlirõhu tõusu. Reeglina suureneb õli ja kütuse kulu. Lisaks on sel tihti ülimalt negatiivne mõju heitgaasidele, millega kaasneb katalüsaatori “mürgitamine”.

Mootoriõli valimisel jälgige kindlasti tootja ettekirjutusi sõiduki kasutusjuhendis. Kui soovite pikendada etteantud või autoarvuti määratud õlivahetusintervalle, siis laske kindlasti mootoriõli jõudlust analüüsida õlilaboris. Õlieksperdid annavad konkreetse hinnangu, kui pikaks ajaks on sarnastes ekspluatatsioonitingimustes tagatud mootori või muu seadme turvaline määrimine.