Addinoli keskkonnajuhtimissüsteem sertifitseeriti DIN EN ISO 14001 standardile

10.01.2011

Addinol Lube Oil GmbH-le väljastati sertifikaat, mis kinnitab, et Addinoli keskkonnajuhtimisesüsteem vastab standardile DIN EN ISO 14001.

14001 Black

Saksa päritolu uue põlvkonna määrdeainete spetsialist Addinol paneb juba aastaid rõhku keskkonnakaitsele ja loodusvarade säästlikule kasutamisele. Ettevõtte sortimenti kuuluvad lisaks biolagunevatele kõrge jõudlusega määrdeainetele peamiselt sellised tooted, mille kasutusiga on erakordselt pikk kuni eluaegne. Ühtlasi kaitsevad nad aktiivselt kulumise eest, pikendades kõikide määritavate detailide tööiga. Innovaatilised tooted, nagu ADDINOL Eco Gear tööstustransmissiooniõlid või HV Eco Fluid hüdrosüsteemidele, vähendavad lisaks energiakulu ja säästavad keskkonda.

2010. aasta oktoobris väljastas Saksa juhtiv ja rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisühing DQS Addinolile keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadi DIN EN ISO 14001. Sellega dokumenteeriti ametlikult, et kogu ettevõttes on edukalt kasutusele võetud ja efektiivselt töötav keskkonnajuhtimissüsteem, mis vastab standardile DIN EN ISO 14001.

Addinol paneb suurt rõhku ettevõtte kõikide valdkondade keskkondliku panuse järjekindlale ja pidevale suurendamisele. Seejuures on põhilisteks ülesanneteks:
– innovaatiliste keskkonnasäästlike määrdeainete arendamine ja optimeerimine,
– vastutustundlik ümberkäimine kõikide toorainetega ja loodusvaradega ning nende võimalikult säästlik kasutamine,
– energiakulu vähendamine – alates elektrienergiast ja kuumast veest kuni auruni,
– erakordselt keskkonnateadlik tootehaldus ja jäätmemajandus ning
– saasteainete emissiooni ärahoidmine.

sertifikaatblogi