Saksa täpsus ja eesti jonn veavad masust välja

Viimase aja majandusuudistest torkab silma tendents, et maailmamajanduse jäme ots on kaldunud Euroopa kätte – Euroopa kasvab kiiremini kui Ameerika. Euroopas omakorda on Saksamaa teistest riikidest ette rebinud.

Samuti tulevad uudistekanalitest rõõmustavad sõnumid Eesti kohta – „Eesti tööstustoodang on astunud ELis kiiremate taastujate sekka“, „II kvartali SKP kasvas 3,5%“, „Kasv on oodatust hoogsam“, jne.

Meie kui saksa tootja tütarfirma Eestis võime kinnitada, et oleme nii Saksamaa kui Eesti positiivsetes arengutes kaasosalised. Näiteks meie emafirma Saksamaal on alustanud investeeringutega tootmise laiendamisse, et paremini toime tulla kasvava nõudlusega määrdeainete järele. Addinoli hea nimi ja maine levib suust suhu ja see toob endaga kaasa hulgaliselt uusi koostööpakkumisi.

Meie lähinaabritest on heaks näiteks Soome firma Sarlin OY, kes selle aasta alguses omal initsiatiivil otsis kontakti Addinoliga ja juba kevadeks olid koostöölepingud alla kirjutatud ja reaalsed tarned käivad.

Oma kogemuste põhjal võime kinnitada ka Eestis toimuvaid positiivseid arenguid. Addinoli käive Eestis on viimase 6 kuuga (märts-august) kasvanud isegi 40%. See on suurepärane tulemus, millega meie Eesti meeskond võib igati rahul olla.

Kuid rõõmustavaid müügitulemusi näitavad ka meie Ida-Euroopa partnerid. 2009/2010 majandusaasta 11 kuu tulemuste põhjal on käive kasvanud Venemaal 57%, Ukrainas 47% ja Valgevenes 40%.

Mis on siis need põhjused, tänu millele oleme saavutanud niivõrd suurepärased tulemused? Ma arvan, et neid põhjusi on vähemalt neli:

1. Selged eesmärgid ja strateegia eesmärkide saavutamiseks. 2008.a. alguses töötasime oma meeskonnaga välja Addinoli pikaajalise arengukava. Täna on hea meel väita, et kuigi masu ajal meie numbrilised näitajad räsida said, pidas meie valitud strateegiline suund siiski väga hästi vastu maailmaajaloo suurimale majanduslangusele. Meie põhiliseks eesmärgiks oli ja on kaitsta ja väärtustada klientide masinaid ja mehhanisme. See on suur töö ja vastutus, mille me oma õlule oleme võtnud, kuid rahulolevate klientide näol tasub see ennast meile kuhjaga ära.

2. Tugev meeskond. See teema seostub väga tihedalt eelmisega, sest ilma heade spetsialistideta ei suudaks me olla oma klientidele heaks nõuandjaks. Järjepidev süsteemne koolitustöö on kestnud juba üle 18 aasta. Koolitame nii oma meeskonda kui ka koostööpartnereid, et olla kursis õlimaailma uusimate saavutustega ja osata määrata oma kohta selles protsessis.
Oma meeskonda otsime uusi liikmeid väga hoolikalt. Eesmärgiks on leida inimesed, kes ise väga tahavad meie poolt pakutavat tööd teha ja kes sobivad hästi kokku olemasoleva meeskonnaga. Kui need kaks kriteeriumit on täidetud, oleme loonud eeldused pikajaliseks heaks koostööks. Selle kinnituseks võin öelda, et ligi pooled meie töötajatest on töötanud firmas üle 10 aasta. Äramärkimist väärib ka vast fakt, et kogu 18 aastase tegevuse jooksul pole keegi läinud tööle konkurendi juurde.

3. Kvaliteetsed tooted. Selgemast selgem on see, et kui toode pole ikka kvaliteetne, siis pikka aega seda klientidele pähe määrida ei ole võimalik. Selliste eesmärkidega loodud firmade eluiga ei saa kujuneda pikaks. Meie emafirma Saksamaal tähistab järgmisel aastal oma 75. tegvusaastat ja meilgi täitub peagi Ida-Euroopas 20 aastat tegutsemist. Arvan, et need on numbrid, mis räägivad ise enda eest…

4. Emafirma tugi. Vähetähtis pole fakt, et me oleme saksa tootja 100% tütarfirma Ida-Euroopas. Me oleksime justkui tootja käepikendus 1/6 planeedist. Kuna meie hallata on on ca 20 mio km2-t (Venemaa, Valgevene, Ukraina, Baltikum, Bulgaaria, Moldova), siis on üsna tõenäoline, et kiireid tehnilisi lahendusi vajavaid küsimusi on meie klientidel pidevalt. Ja on hea, et meil on kiire otseside võimalus Saksamaa omanike, tegevjuhi jt. otsustajatega, mis võimaldab operatiivselt lahendada ka kõige keerukamad juhtumid.
Kindlasti on kõik neli nimetatud teemat meie tugevaks eeliseks ka konkurentide ees. Meie konkurentsieelised on pika ja sihikindla töö tagajärg, mida pole konkurentidel võimalik kiiresti ja kergesti meilt üle lüüa.

Lõpetan psühhiaater Jüri Enneti sõnadega:
„Õnnelik on see inimene, kes töötab erialal, kus ta on andekas või isegi geniaalne!“.

Olen selle mõttega täiesti päri ja töötan ise selle nimel, et leida meeskonda just selliseid inimesi, kes läbi huvitava töö saaksid end veidike õnnelikumana tunda. Siis ei suuda meid murda ei mingid masud ega muud mured!

Tiina Suija
Addinol MM OÜ ärijuht