Addinoli Saksa tegevjuht Hr Wildegger armastab Eestis puhata

Saksamaa Addinoli tegevjuht ja omanik Hr. Georg Wildegger käib iga aasta vähemalt kaks korda Ida-Euroopas töövisiidil, kus külastatakse kõiki Addinoli esindusi alatest Eestist kuni Ukrainani.
2010. aasta juunikuus viibis Hr Wildegger Tartus ja Tallinnas, kus muuhulgas tegime ka ühe põhjaliku intervjuu ajakirja Inseneeria tarvis. Intervjuu ise koos ilusate piltidega ilmus Inseneeria 2010 suvenumbris. Meil on hea meel anda kõigile võimalus lugeda intervjuud ka meie blogis.

GW_1

Kuidas läheb Addinolil praegu? Kuidas on raske majandusolukord Addinolile mõjunud?
Meie praegune majanduskriis on tingitud spekulatiivselt ülespuhutud majanduskasvust USA-s ja ülemaailmsest krediidiga finantseeritud massispekulatsioonist. Alates 2007. aastast jäid kõigepealt kahjumisse ja tunnistasid end maksejõuetuks rahandussektori ettevõtted. 2008. aasta lõpus jõudsid probleemid ka reaalmajandusse. Maailmamajanduse kriis ei läinud ka meist jälgi jätmata mööda. Siiski, kui määrdeainesektor jäi juba 2008. aasta sügise esimestel kuudel ümmarguselt 30% miinusesse, oli meie käibelangus kõigest 10%. Meie suur eelis seisneb selles, et meil on esmaklassilistest koostööpartneritest koosnev ülemaailmne turustusvõrk. Meie tootevalik on väga hea kombinatsioon mootorsõidukite määrdeainetest ja tööstusmäärdeainetest. Seetõttu ei sõltu me üksikutest tööstusharudest, nagu näiteks autotööstusest. Lisaks pakume me kõrge jõudlusega määrdeaineid ka majandusharudele, mis arenevad väga edukalt isegi praegusel raskel ajal. Nende hulka kuulub näiteks taastuvenergia valdkond koos tuuleparkide ja biogaasijaamadega. Neis valdkondades saavutasime isegi 2009. aastal üle 30% kasvu.

Addinol on Eestis tuntud investeerijana just raskel ajal (näiteks 1999. aastal Tallinnasse oma maja ehitamine ja 2009. aastal Tartusse Ida-Euroopa keskuse ehitamine). Kas need on olnud õiged otsused ja milline roll on Teil seal mängida?
Addinol langetab oma investeerimisotsused alati pikaajalise mõjuga kriteeriumide alusel. Seejuures toimime sageli antitsükliliselt, investeerides siis, kui kriis on kõige suurem. Viimaste aastate areng on tõestanud, et büroo avamine Tallinnas 1999. aastal oli õige samm. Selle otsuse tegime 1998. aasta kriisi ajal. Addinol Mineralöl Marketing OÜ-st on Tiina Suija juhtimisel saanud üks meie tugevamaid turustuspartnereid. Isegi kui viimased kuud polnud üldmajanduslikust seisukohast kerged, olen veendunud, et Ida-Euroopa turud kätkevad endas tulevastel aastatel tohutut potentsiaali. Seetõttu oli Ida-Euroopa keskuse rajamiseks Tartusse 2009. aastal vägagi hea aeg. Loomulikult kaalusime Tiina Suijaga oma otsust väga põhjalikult ja analüüsisime kõiki võimalusi. Ma olen veendunud, et Tartu on meie Ida-Euroopa keskuse jaoks just õige asukoht.

Millised on Addinoli järgmised sammud investeerimises kontserni laienemisse?
Me investeerime järjekindlalt oma ettevõttesse, et valmistada end tulevikuks ette. See ei puuduta ainult Addinol MM OÜ-d. Addinoli tootmiskompleksi territooriumile Saksamaal ostsime juurde 25 000 m2 maad. Seda maad on meil vaja uute tsisternide paigaldamiseks, ladude ja tootmisliinide rajamiseks. Uute suundadega tootmises ei saavuta me mitte ainult suuremat sõltumatust ja paindlikkust, vaid vähendame märkimisväärselt ka oma kulusid. Lisaks võetakse kasutusele täiendavad tsisternid baasõlide ja manuste ladustamiseks. Esialgu lisandub kaheksa 70 m3 tsisterni. Ajavahemikus 2009–2011 on kavas investeerida ca 10 miljonit eurot. Ehitus algas juba kuude eest.

Te külastate regulaarselt kaks korda aastas Eestit. Miks Teile siin meeldib ja kuidas Te eestlasi hindate?
Juba siis, kui ma 1992. aastal esimest korda Eestisse tulin, olin siinsete inimeste südamlikkusest, maastikust ja põhjamaisest valgusest võlutud. Lisaks veel uskumatu sõbralikkus, millega mind siin vastu võeti. Eestlaste juures hindan nende usinust, lihtsat ja loomulikku olekut, sirgjoonelisust ja nende annet, osata rasketes oludes leida parim võimalik lahendus. Vanale Hansa Liidu riigile omane mentaliteet on siiani säilinud.

IMG_6137

On Teil Eestis lemmikpaik või -traditsioon?
Mul on üks absoluutne lemmikpaik, kus puhkan vähemalt korra aastas. See on üks väike saar Eestis, kus saab tõeliselt lõõgastuda ja uut jõudu koguda – see on minu salanipp. Oma lemmiksaare nime ma ei tahaks aga avalda.

Mis te soovitate Eestile ja eestlastele seoses euro tulekuga raskest majandusolukorrast väljatulekuks?
Euro tugevate ja nõrkade külgede üle on viimastel kuudel juba palju arutatud. Sakslasena, kelle riik on minu kurvastuseks eksinud stabiilsuskriteeriumide vastu korduvalt, ei ole ma õigustatud soovitusi andma. Eesti on teinud suuri ja imetlusväärseid jõupingutusi Maastrichti kriteeriumide täitmiseks. Ma võin eestlastele ainult soovida, et nad täidaksid neid kriteeriume järjekindlalt ka tulevikus. Seda, millise sotsiaalse draamani viib ebaterve rahanduspoliitika, ei näe me mitte ainult Kreekas. Riigi head finantsid on alati õitsva majanduse aluseks. Euroopa Komisjon on andnud Eestile eurotsooniga liitumiseks rohelise tule. Seda ei tervita me mitte ainult finantstehnilistel põhjustel. Ainult majanduslikult ühtne Euroopa saab olla kestvalt edukas. Eesti peab kuuluma eurotsooni.

Te olete finantsinimene ja Addinolis olnud pikka aega. Milline juht Te olete ja milline on Addinoli kui organisatsiooni kultuur?
Ma tean, milline suur vastutus on mu õlul. Ma ei vaata Addinoli puhtalt ettevõttena. Addinoli taga seisavad töötajad, partnerid, kliendid. Inimene on igas mõttes esikohal! Me kõik sõltume üksteisest. Üksinda ei ole keegi võimeline palju ära tegema. Jalgpalli fännina tean, et kõik oleneb meeskonnast, kuid tähtsates situatsioonides ka kaptenist. Kui nii võtta, siis tunnen end Addinoli meeskonna kaptenina. Minu jaoks on tähtis, et omavaheline suhtlus oleks avatud ja viisakas. Enamus otsustest langetatakse meeskonnana. Igaüks meist seisab „meie“ Addinoli taga. Ühiselt astume kõikidele väljakutsetele vastu ja oleme seetõttu edukad.

Millised on Addinoli viimased saavutused (innovatsioonid)?
Põhimõtteliselt arendame kõiki innovaatilisi tooteid Addinoli enda laboris. Kõiki meie kõrge jõudlusega määrdeaineid toodetakse ja pakendatakse Leunas. Nii on Addinolil võimalik kiiresti ja paindlikult reageerida turu nõudlusele. Innovatsioonideks on meil head eeldused. Ja neid meil jagub.
Hetkel oleme välja tulnud uue gaasimootoriõliga spetsiaalselt mikrokoostootmisseadmetele, mis muutuvad järgnevatel aastatel koduste majapidamiste varustamisel elektri ja soojusega üha populaarsemaks.
Meie uue HV Eco hüdroõliga on võimalik statsionaarsete hüdrosüsteemide, nagu nt survevalumasinate, energiakulusid vähendada tõestatult ligi 5%. See tähendab ettevõttele tohutut kokkuhoiu võimalust.
ADDINOL Giga Light MV 0530 LL on uusima generatsiooni täissünteetiline mootoriõli. Low SAPS õlina arendati see spetsiaalselt paindlike hooldusintervallidega kaasaegseimatele bensiini- ja diiselmootoritele. ADDINOL Giga Light sobib peaaegu kõikidele sõiduautodele ja kaubikutele, olles ideaalne multitalent.
Meie uued ADDINOL Pole Position neljataktilised mootoriõlid mootorratastele on Saksamaal just tuure kogumas.

Kus ja millisena näete Addinoli 10 aasta pärast?
Me panustame jätkuvalt soliidsesse, kvaliteedile orienteeritud kasvu igas valdkonnas. Seejuures hakkavad järjest tähtsamat roll mängima pika kasutuseaga kõrge jõudlusega määrdeained. Tugevdame igati oma positsiooni taastuvenergiate valdkonnas. Loomulikult ka Balti riikides.

Milline on Addinoli hitt-toode ja miks?
Hitt-tooteid on meil mitmeid, kuna pakume optimaalselt sobivaid tooteid pea igaks otstarbeks. Addinoli tootevalik mootorsõidukitele koosneb mootori- ja transmissiooniõlidest, mis täidavad kõige kõrgemate rahvusvaheliste kvaliteediklasside nõudeid. Kõikidele mootorsõidukitele ja töömasinatele sobivate Addinoli määrdeainete suurepärast kvaliteeti tõestavad ka neile väljastatud üle 140 ametliku litsentsi juhtivatelt mootoritootjatelt (Original Equipment Manufacturer).
Tööstussektorile pakume ainulaadseid tooteid, nagu nt ADDINOL Eco Geari. Sellele erakordselt pika kasutuseaga ja kulumisvastase toimega kõrge jõudlusega transmissiooniõlile garanteerib Addinol vähemalt nelja-aastase tööea.
Biogaasimootorite õlitus kuulub samuti meie tuumkompetentside hulka. Addinol teeb tihedat koostööd mootoritootjatega. Nii valmisid hitt-tooted ADDINOL MG 40-Extra Plus ja MG 40-Extra LA. Eriteenusena selgitame määrdeaineanalüüside ja spetsiaalse maatriksi põhjal välja mootoriõli optimaalse kasutusintervalli. Kliendid teostavad seisundist lähtuvaid õlivahetusi maksimaalse töökindluse juures ja hoiavad kulud kontrolli all.

Millised on Addinoli väärtushinnangud ja põhimõtted?
Meie kõigi eesmärgiks on pakkuda klientidele Addinoli kõrge jõudlusega määrdeainete näol optimaalne lahendus nende määrdetehnilisteks vajadusteks. Seejuures paneme eriti suurt rõhku püsivate koostöösuhete loomisele klientidega. Need suhted ei sõltu mitte ainult meie toodete kvaliteedist, vaid iseäranis ka meie isiklikust tööst ja panusest. Maksimaalne kvaliteet, ausameelsus, klientide vajaduste mõistmine ja tegutsemistahe – need on põhimõtted, mis moodustavad Addinoli olemuse. Meie põhifilosoofia on, et mõlemad koostööpartnerid peavad saama usaldusväärsest koostööst pikaajaliselt kasu. Vastupidiselt mõnedele börsil noteeritud ettevõtetele ei viljele me lühiajalist kvartalikeskset mõtlemist.

Addinolil on pikaajalised ja suured kogemused rohelise energia valdkonnas. Kuidas Te seda saavutanud olete ja kuidas seda positsiooni tugevdate?
Me mõtleme jooksvalt sellele, millised võiksid olla homsed trendid. Juba rohkem kui kümme aastat tagasi võtsime ühendust gaasimootorite ja tuulegeneraatorite tootjatega. Täpselt nii, nagu me praegu võtsime ühendust uute mikrokoostootmisseadmete tootjatega. Me teeme kõik, et algusest peale juures olla ja arendada oma määrdeaineid kooskõlas mootoritootjate vajadustega. Nii saavad alguse tugevad koostööd, innovaatilised tooted ja lisaväärtus kliendile.

Mis Te arvate, milliseks kujuneb tulevikus energia tootmine?
Jätkusuutlik majandamine koos energia maksimaalse ärakasutamise ning keskkonna ja ressursside säästmisega on tähtsaim trend, mis järgnevatel aastatel jätkub. Tuulest, veest ja biomassist toodetav energia – see ongi tulevik. Addinol on juba praegu sellel dünaamilisel kasvuturul trendilooja.

Kuidas saavad määrdeõlid olla keskkonnasõbralikud ja kui suurt rolli mängib kvaliteetne õli mootoris? 

Me pakume keskkonnatundlikel aladel kasutamiseks spetsiaalseid biolagunevaid määrdeaineid. Hoolimata sellest saab igaüks aidata keskkonna säästmisele kaasa määrdeaine õige valimise ja kasutamisega ning vanaõli korrektse käitlemisega. Võimalikult pika kasutuseaga kõrgkvaliteetsed tooted, mis lisaks vähendavad energiakulu ja/või heitmeid, muutuvad seejuures üha tähtsamaks. Just sellistest jätkusuutlikkuse boonusega määrdeainetest on mõningad meie tootevalikus olemas. Need ei piirdu aga ainult tööstustoodetega. Siia kuuluvad ka näiteks meie Low SAPS mootoriõlid. Lühend SAPS moodustub ingliskeelsete sõnade Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur esitähtedest. Low SAPS mootoriõlid on seega õlid, mis sisaldavad väga väikses koguses sulfaattuhka, fosforit ja väävlit ning aitavad oluliselt vähendada sõidukite heitgaaside emissiooni.

Miks on innovatsioon Addinoli jaoks tähtis? Kuidas Addinol edendab innovatsiooni, kui palju raha läheb teadus- ja arendustegevuseks?
Innovatsioon on meie jaoks ülioluline. Ainult siis kui oleme teistest sammukese ees, tunneme õigeaegselt ära uued trendid ja reageerime vastavalt, saadab meid pikaajaline edu.
Teadus- ja arendustegevus moodustavad koos rakendustehnikaga ühe meie tuumkompetentsidest. Addinoli Leunas asuva teedrajava labori varustusse kuulub moodsaim seadmestik ning nii analüütilisi kui ka tehnilisi katseid võimaldav katseaparatuur. Labori kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide meeskond töötab välja Addinoli innovaatilisi tooteid. Uute toodete arendamisse investeeritakse ümmarguselt neli protsenti aastasest käibest.

GW_3