Tuulegeneraatoris mängib määrdeõli ühte olisemat rolli

Meelis Orgla, Addinol MM OÜ Eesti turu juht kirjutab:

Viimaste aastate siht maailma, aga eriti Euroopa Liidu energeetikas on suunatud taastuvatest allikatest elektri tootmisele – tuul, päike, vesi, biogaas. Kuigi nende tootmise omahind võib taastuvenergia puhul tihtipeale olla kõrgem kui taastumatutest allikatest toodetud energial, on vaja taastuvenergiat toota arvestades osade fossiilkütuste otsa lõppemist juba mõnekümne aasta pärast. Kui näiteks põlevkivi põletamisel tekkiv
happeline tuhk moodustab algse kütuse kogusest 50%, siis päikese, tuule ja vee energia,
aga ka biogaasi kasutamisel selliseid jäätmeid ei teki üldse. Sellest tulenevalt ongi vaja taastuvad energiaallikad ka Eestis maksimaalses võimalikus määras kasutusele võtta.

Tuul on seni kõige rohkem elektri tootmiseks kasutatud taastuvenergia ressurss Eestis. Hea on tõdeda, et Balti riikidest on Eestil kõige paremad tuuleolud ning samuti on meil piisavalt maad nii mandri- kui meretuuleparkide rajamiseks. Viimastel andmetel on Eestis tuuleparke kokku üle kümne (tuulikud ligi 60) ning nii mõnedki suured tuulepargid on ehitamis- ja arengujärgus. Ning nii nagu selgub elektrimajanduse arengukavast aastani 2018, seob Eesti oma tuleviku veel suurema hulga tuulikutega, kui neid seni on rajatud.

Tuulegeneraatorid ei ole kasulikud mitte ainult rohelise energia vaatepunktist, vaid ka ökonoomsuse poole pealt. Ent oma eesmärki täidavad nad üksnes siis, kui nende töö laabub viperusteta. Seejuures on otsustava tähtsusega tuulegeneraatoris kasutatavad määrdeained. Addinol, kelle uute innovaatiliste õlide kvaliteet ilmneb kõige paremini just rasketes ja ülirasketes töötingimustes, siis sobivaks näiteks siinkohal ongi just tuulegeneraatorite reduktorid, millele Addinol on välja töötanud spetsiaalsed reduktoriõlid.

Tuulegeneraatori pideval käitamisel on reduktori seisukord eluliselt tähtis. Enamasti ongi tuulegeneraatorite tööseisakud ja sellega kaasnevad lisakulud põhjustatud reduktori rikkest. Addinol Eco Gear reduktoriõlidega on saavutatud tuulegeneraatorites väga häid tulemusi. Nimetatud õlide kasutamisel pikenevad õlivahetusintervallid, esineb vähem purunemisi ja tööseisakuid, mis omakorda aitab kokku hoida kulusid. Sellel on olemas nelja-aastase garantii ja enamasti peab õli isegi kauem vastu. Euroopas töötavad ca 1800 tuulegeneraatorit Addinol Eco Geariga ja see arv kasvab jõudsalt aasta-aastalt. Samuti kasutavad sama õli USA jt. maailma tuulepargid.

Tuulegeneraatorid on pidevalt töös. Masina tiiviku labad muudavad tuuleenergia pöörlevaks liikumiseks, mille generaator muundab omakorda elektrienergiaks. Tuule tugevnemine ja nõrgenemine ning ilmastikutingimuste pidev vaheldumine on tuulegeneraatori kõikide detailide jaoks suureks väljakutseks. See kehtib ka seadmes kasutatavate määrdeainete kohta. Määrdeained peavad usaldusväärselt määrima ja kaitsma masinat nii karmides kliimatingimustes kui ka merepiirkonna niiskes õhus. Täiendavaks väljakutseks on määrdeõlide jaoks pikad kasutusintervallid. Eriti tähtsat rolli mängib seejuures peaülekande transmissiooniõli. Peaülekanne on iga masina süda, mis muudab tuuleenergia pöörlevaks liikumiseks ja edastab pöörlemisenergia seejärel generaatorile. 1,5–2 MW jõudlusega masinate peaülekande karteri täitmiseks kulub umbes 400 l transmissiooniõli. Suurematel tuulikutel on reduktoriõli kogus, aga kuni 800l.
Õlivahetuse teostamine ohtlikus kõrguses on ülimalt kulukas. Vana õli tuleb mobiilse pumbajaama ja pikkade voolikute abil ülevalt alla pumbata. Sellele järgneb värske õli toimetamine üles. Õlivahetuse kalliduse tõttu on tuulegeneraatori majanduslikkuse seisukohalt eriti tähtis, et transmissiooniõli oleks pika kasutuseaga.

Eesti ja roheline energia on meie jaoks väga tähtis teema. Loomulikult jälgime suure huviga ja ootame, et ka Eestis käivituksid kiiremini rohelise energia projektid nii nagu need arenevad jõudsalt teistel suurtel turgudel, kus Addinolil on suured kogemused varnast võtta. Oleme seadnud endale eesmärgiks olla professionaalne partner rohelise energia tootjatele, et suurendada nende efektiivsust ja tegevuse tulusust.
On hea meel kuulda, et nii Eesti riik kui ka Euroopa Liit pööravad üha rohkem tähelepanu rohelise energia tootmise võimalustele Eestis.

Näide ühest Hollandi perekonna tuuleenergia projektist

Tuuliku ülespanek läks maksma 1 miljon eurot. Tuulikulaenuintress 3% ning tuleb lisada, et pangad aktsepteerivad tuulikut täieliku tagatisena.
Esimesed viis aastat kehtib tehase garantii ning edasi tuleb endal maksta kindlustuseks 18 000 € ja hooldusele 7 000 € aastas.
Pere müüb oma tuulikutoodangu (1,8 miljonit kW aastas) elektrifirmale hinnaga 2 eurosenti kW, sellele lisandub riigi toetus 7,9 eurosenti kW. Oma talu tarbeks ostetakse sama firma käest tagasi 45 000 kW aastas.
Elektritulust maksab pere kindlustuse, hoolduse, pangalaenu ja jääb veel piisavalt üle elamiseks.

IMG_5067