Kokkuhoid määrdeainetega

Jaanus Lember
ADDINOL MM OÜ määrdeainete tehniline ekspert

Enamus ettevõtteid ja eraisikuid on tänasel päeval huvitatud kulude kokkuhoiust ja soodsamatest hindadest, kuid eeldusel, et see ei mõjuta kvaliteeti ega firma imagot. Ka määrdeainetega on võimalik firmas kõvati säästa. Ühest küljest hinnaläbirääkimised tarnijatega, kuid teisest küljest aitab oskuslikult tehtud valik ja selle teadlik kasutamine määrdeainest välja pigistada veelgi rohkem.

Paljudes ettevõtetes valitakse täna määrdeõlisid tellides ikka pigem soodsam toode, mille kvaliteediklassi näitajad on näiliselt võrreldavad kallimatega. Kuid tegelikkuses ei hoita sel moel üleüldse kokku. Hind on sageli subjektiivne kriteerium. Mõni kõrgemakvaliteediline toode võimaldab rakendada pikemaid vahetusintervalle, vähendab hõõrdumist ja kulumist ning aitab nõnda energia ja remondi pealt kokku hoida. Paljudel puuduvad teadmised, mil määral on parema kuid kallima õliga võimalik kulusid kärpida.

Tööstuses ja suurtes ettevõtetes, kus tegemist on märkimisväärsete määrdeõlide kogustega, võib palju säästa juba selle arvelt, kui paluda asjatundjatel üle vaadata õlivahetuse intervallid. Kvaliteetse õli puhul on õlivahetuse intervall tunduvalt pikem. Väga vabalt võib olla nii, et kasutate küll õiget õli, aga vahetate seda liiga sageli. Seda seepärast, et tööstusseadme või masina tootja on paika pannud kõige turvalisema intervalli, arvestades kõige raskemaid võimalikke tingimusi ja kantuna soovist iga hinna eest tagasilööke vältida. Õli vananemist mõjutavad tolm, koormus, temperatuur, niiskus, seadme seisukord, töötingimused, külmkäivitused jne. Spetsialist aitab õlianalüüside abiga välja selgitada antud õli optimaalse vahetamise intervalli konkreetse masina või seadme puhul. On suur vahe, kas teha õlivahetus iga 250 või 500 töötunni tagant. Kaks korda kokkuhoidu õli, filtri ja mehaniku töö pealt, rääkimata masina hooldusega seotud seisuajast, mida on samuti kaks korda vähem.
Mitme aasta pikkused õlivahetusintervallid vähendavad pikas perspektiivis märkimisväärselt kulusid. Mitte ainult määrdeainete ostmiskulud ei vähene, vaid ka vanaõli käitlemise kulud ja õlivahetuse töökulu. Kui õli vahetatakse alles siis, kui see vajalikuks osutub, tekib vähem vanaõli, mis säästab omakorda keskkonda.

Näiteks, suurt raha maksnud reduktor ( kuni 5 000 000 EEKi) võib odavat õli kasutades viie aastaga otsa saada või kapitaalremonti vajada, samas kui kvaliteetne määrdeaine pikendab seadme eluiga kolm korda ja reduktor teenib teid edasi vähemalt 15 aastat. Selliseid asju on loomulikult raske mõõta. Tõtt-öelda on vaid üks vaevaline tee – regulaarne inspekteerimine. See on tüütu tegevus, mida aga (õnneks) saab lasta teha tasuta määrdeaine tarnijal. Teine võimalus oleks panna kõrvuti töötama kaks identset seadet, üks odava ja teine kallima õliga – ja vaadata mis mõne aasta pärast saab…

Kui teie ettevõttes on masinad ja seadmed juba natuke vanemad, siis olge kasutusjuhendis toodud määrdeainesoovitustega ettevaatlik. Tänapäeval on müügil palju efektiivsemad õlid ja määrded kui need, mis on märgitud vanades kasutusjuhendites. Kaasaegsed tooted püsivad kauem töös ning tagavad oluliselt suurema jõudluse. Ärge tellige pidevalt samu tooteid lihtsalt vanast harjumusest. Nõudke oma masinate tootjatelt kõige värskemaid määrdeainete nimekirju või rääkige sellest oma määrdeainete tarnijaga. Kaasaegne toode võib taas teie kulusid kokku hoida.

Lihtne näide hüdroõlide valdkonnast. Kui osta kallim (HVLP kvaliteediga) õli, mis oluliselt paremini madalaid temperatuure talub, esineb hüdrovoolikute purunemisi karmi pakasega haruharva. Seda tänu sellele, et õli ei lähe ebatavaliselt paksuks, rõhk voolikutes ei kasva järsult kriitiliseks ja nii nad terveks jäävadki. See „kallim” lahendus teeb õnnelikuks need, kes talvel suure külmaga hürdosüsteeme välitingimustes käsitsevad.

Keskonna teemat ei saa tänasel päeval meist keegi ignoreerida. Naftasaadused ja õli on loodusesse sattudes kindlasti potentsiaalne keskkonna oht. Tänapäeval õnnestub osa õlisid valmistada rapsiõli baasil. Näitena võib tuua hüdroõlid, millede kogused ehitus- ja põllumajandusmasinates on oluliselt suuremad võrreldes mootori- ja transmissiooniõlidega. Kui seal kasutada biolagunevaid loodussõbralikke taimse õli baasil valmistatud hüdroõlisid, siis on tegelikult nii, et kui kuskil mõni voolik katkeb ja see õli loodusesse satub, siis bakterid pigem rõõmustatavad – nad said süüa mitte mürgitada. Sama teed minnakse näiteks sadamates, et vett mitte reostada. Olgem ausad – mineraalne baasõli määrib natuke paremini, aga naturaalsetes õlides on see kompenseeritud paremate lisanditega. Enamik kaasaegseid biodegradeeruvaid õlisid laguneb umbes kolme nädalaga 95% ulatuses, keskkonda kahjustamata. Kui kallima biolaguneva õli kasutamisega suudetakse ära hoida kasvõi üksainus keskonnainspektisooni reostuse trahv, siis on kallim õli juba oluliselt soodsamaks osutunud kui odav mineraalõli.

Kaasaegsete, enamasti sünteetiliste määrdeainete kaalutletud kasutamisega kaasneb tohutu säästmisvõimalus. Võtke oma ettevõttes kasutatavad õlid ja määrded „luubi alla“. Muretsege selleks tarnijalt tootelehed ja masinatootjate värsked määrdeainenimekirjad. Võrdlemisel avastate, et mõningate toodete jõudlus on peaaegu identne. Paljudes ettevõtetes on võimalik õlisortide oskusliku valimisega vähendada määrdeainete nomenklatuuri umbes 30% võrra. See, aga vähendab omakorda kulusid tellimisel ja ladustamisel ning alandab järsult eksliku valekasutuse (seadmesse valatakse vale õli) riski.