Addinoli müüginumbrid kasvavad

25 aastat Eestis tegutsevale Addinol Lube Oil OÜ-le oli 2016/2017 majandusaasta ettevõttele igati edukas – käive kasvas 4% ning klientidele lisaväärtust pakkuvate fookustoodete müük 13%. Ettevõte müüb Addinoli määrdeained Eestis ning oma tütarfirmade, filiaalide ja diilerite kaudu Venemaal, Lätis, Leedus, Ukrainas, Valgevenes, Bulgaarias ja Moldovas.

“Addinol Lube Oil OÜ on ainuke määrdeainete müügiga tegelev firma, kes on suutnud ühe brändi esindajana nii kaua edukalt Eesti turul vastu pidada. Meie pikaealisusele on kindlasti kaasa aidanud parima hinna ja kvaliteedi suhtega tooted ja klientide nõustamine määrdemajanduse efektiivsemaks muutmisel ning seeläbi klientide kulude kokkuhoidmisele kaasa aitamine. Meie sisuline teadmistel põhinev koostöö klientidega eristab meid üha enam konkurentidest. Kindlasti mängib suurt rolli ka 100% kuulumine Addinol Lube Oil GmbH-le, kes tagab meile kvaliteetsed tooted, kiired tarned ja on igati toeks klientide tehniliste küsimuste lahendamisel,“ räägib Addinol Lube Oil OÜ ärijuht Tiina Suija.

Addinol tehas Leunas

Addinoli tootmistehas Saksamaal, Leunas – sellest Euroopa moodsaimast määrdeainetehasest tarnitakse tooteid üle maailma ligi 100 riiki, kõikidel toodetel “Made in Germany” kvaliteedigarantii.

2016/2017 majandusaasta oli Addinol Lube Oil OÜ jaoks edukas, käive kasvas 4%. Aasta lõikes kuust kuusse müügid kasvasid ja II poolaasta kasv oli 10%.

Klientidele lisaväärtust pakutavate tootegruppide ehk fookustoodete käive on viimase viie aasta jooksul Addinol Lube Oil OÜ riikides kasvanud üle kahe korra. Viimasel majandusaastal kasvas see 13%. Kõige suurem fookustoodete kasv oli Valgevenes, järgnesid Leedu, Ukraina, Venemaa ja Bulgaaria.

Möödunud majandusaastal oli huvitavaks tendentsiks tugev müügi kasv II poolaastal. Kogukäive kasvas II poolaastal 10%, sellest fookustoodete käibe kasv oli isegi 25%. Eranditult kõik Addinol Lube Oil OÜ hallatavad riigid näitasid just aasta teisel poolel tugevat kasvu nii tava- kui fookustoodete osas.Tiina Suija Addinoli loas

“Fookustoodete kiirem kasv on selgeks sõnumiks, et Addinoli pikaajaline strateegia peab paika. Kliendid hindavad toodete kvaliteeti, kokkuhoiumeetmeid, mida saab saavutada läbi õli, samuti kompetentset nõustamist, teenindust ja kiiret logistikat,” lisab Tiina Suija.