Määrdeaine väljavahetamine toob alati kaasa riske!

Anna Murašina
Addinol Lube Oil OÜ tehnikadirektor

Ikka tuleb ette olukordi, kus on vaja kas kulude kärpimiseks, laomajanduse lihtsustamiseks või mõnel muul mõjuval põhjusel määrdeaine välja vahetada. Isegi kui uus ja vana toode täidavad mingit kindlat spetsifikatsiooni, võib õli väljavahetamine kaasa tuua ebameeldivaid üllatusi. Määrdeained võivad erinevates riikides kanda sama nimetust, kuid nende koostisained ja mõju määritavatele masinaosadele võivad olenevalt tootjamaast täiesti erineda.

Määrdeainemargi või -tüübi väljavahetamine ei käi lihtsalt ja sellega kaasnevad mõned riskid.

Ärge kunagi unustage, et määrdeaine on oluline masina konstruktsiooni osa ja õlivahetus on seega alati sekkumine masina töösse. Määrdeaine väljavahetamiseks peavad olema väga selged ja veenvad argumendid, nagu näiteks:

 • senine toode ei paku piisavat kulumis- või korrosioonivastast kaitset,
 • tarnijate ja määrdeainete vähendamine (laomajanduse optimeerimiseks, segiajamise vältimiseks),
 • kulude vähendamine tänu madalamale ostuhinnale,
 • pikemad õlivahetus- või määrimisvälbad,
 • energia kokkuhoid tänu suuremale efektiivsusele (sünteetilised õlid, multiviskoossed õlid),
 • üleminek ühe määrdeainetootja toodangule ülemaailmselt kõikides ettevõtte osades,
 • senikasutatud toodet ei valmistata enam.

  Kui näiteks senine toode sisaldab sarnaseid manuseid (manuste elementide kontsentratsioon, infrapunaspekter) ja viskoossus on enam-vähem sama, sujub õlivahetus harilikult ilma suuremate üllatusteta. Kõikidel muudel juhtudel peaksite olema teadlik võimalikest soovimatutest kõrvalnähtudest:

  kui uus määrdeaine seguneb küll vanaga, aga ei sobi sellega kokku, võib isegi sama viskoossusklassi puhul tekkida õlivahetusel toodete segunemise tõttu olukord, kus õli ei määri enam usaldusväärselt.- Teistsuguse manuste kontsentratsiooni või muutunud pindpinevuse tõttu tuleb arvestada kulumise suurenemisega, kavitatsiooniga, veekindluse halvenemisega, enneaegse oksüdeerumisega või vahu tekkega.

  – Enne õlivahetust leidub süsteemis laki- ja/või mudasarnaseid setteid. Uue toote pesumanuste toime on teine. Setted leotatakse lahti ja need saastavad filtreid oluliselt rohkem kui enne.

  – Manuste kombinatsioonid võivad tekitada korrosiooni ja kahjustada metallisulameid, mis sisaldavad tina, vaske või pliid.

  – Uus toode ei sobi hästi kasutamiseks spetsiifilistes ekspluatatsiooni- ja/või keskkonnatingimustes, nagu äärmuslikud temperatuurid, mustus, kemikaalid, tehnoloogilised gaasid, puhastusvahendid jne.

  – Uus õli sisaldab eelmisest õlist väiksemas koguses sööbimisvastaseid manuseid, teistsuguseid viskoossusindeksi (VI) parendeid või baasõlisid ning pole seetõttu sama jõudlusega nagu eelkäija.

  Eriti keeruliseks võib lugu minna siis, kui omavahel segatakse õlisid, mis küll omavahel segunevad ja on ette nähtud samaks otstarbeks, kuid mis ei sobi omavahel kokku, nt:

 • tsingivabu ja tsinki sisaldavaid hüdro- või tsirkulatsiooniõlisid,
 • detergentidega ja detergentideta õlisid (HLP ja HLPD),
 • glükoolipõhiseid sünteesõlisid kõikide muude sünteetiliste õlidega (PG ja PAO).

  Kas määrdeained sobivad kokku või mitte – riske saab algusest peale vältida üksnes läbimõeldud lähenemisega ja analüüsidega, mis viitavad võimalikule kokkusobimatusele.

  Kui te olete põhjalikult kaalunud ja otsustanud määrdeaine väljavahetamise kasuks, siis on teile suureks abiks artikli kõrval olev skeem (Joonis 1). Lisaks tutvuge kindlasti määrdeainetarnijate tootelehtedega. Andmete võrdlemisel pöörake õli puhul tähelepanu selle viskoossusele ja viskoossusindeksile, manuste elementidele, leektemperatuurile, tihedusele, infrapunaspektri võrdlusele ja baasõli erinevustele.

  joonis 1

  Joonis 1: Ülal toodud skeem peaks aitama teil turvaliselt mööduda ohtlikest karidest. Tähtis on see, et te seda skeemi täpselt järgiksite.

  Kindlasti tuleb võrrelda ka spetsifikatsioone, standardeid, nagu DIN, ISO, ASTM, mootorsõidukite määrdeainete puhul ACEA ja API ning mootorite, seadmete või masinaosade tootjate litsentse, samuti mehaaniliste katsete (FZG, nelja kuuli aparaadi, Bruggeri, FE8 ja vahu katse) tulemusi.

  Kui tootja andmete põhjal või laboratoorsete katsetega on hinnatud kõiki uue õlitüübi kriteeriume ja kindlaks tehtud, et õli ei kahjusta tihendeid ega muid seadme materjale, seisab ees järgmine etapp. Õlivahetus koos uue õli kasutuselevõtuga ja süsteemi võimalik loputamine või puhastamine.

  Kui vana ja uus toode on väga sarnased, võib uuele õlile üleminek toimuda jooksvalt. Juba enne tegelikku õlivahetust võib vanale õlile juurde kallata uut toodet.

  Kui mõlemad tooted erinevad suuresti üksteisest, peaksite arvesse võtma ka seadme seisundit. Kui seade on väga nõudlik, vana või on juba korduvalt esinenud tõrkeid, peate kindlasti vana õli täielikult välja laskma. Seejuures tuleb arvestada sellega, et isegi töösooja õli hoolikal väljalaskmisel jääb enamasti süsteemi karteri seintele, laagritesse ja tihendikambritesse, õlitusavadesse ja torudesse üle 5% vana õli.

  Kui õlid ei sobi omavahel kokku, on ilmtingimata vaja süsteemi enne uuele õlile üleminekut loputada. Võimalik, et muda- ja lakisette või õlijääkide eemaldamiseks tuleb võtta lisameetmeid puhastamiseks. Arvestage sellega, et ka radiaatorites, kütteagregaatides, voolikutes, torudes, ühendustes ja filtrites võib leiduda õlijääke ja mustust!

  Kindlasti tuleb olla tähelepanelik ka pärast määrdeaine vahetust

  Jälgige seadmeid määrdeaine pideva kontrollimise ja analüüsimisega. Pöörake seejuures tähelepanu ka vahule, hägustumisele, värvuse muutumisele, temperatuuri tõusule, vibratsioonile, ebaharilikule töömürale ning väljuvale määrdeainele.

  Soovitav on lasta mõned töötunnid (maksimaalselt nädal) pärast määrdeaine vahetust analüüsida määrdeainet (näiteks sõltumatus Oelchecki laboris). Seda proovi käsitletakse järgmiste võrdlusanalüüside etalonproovina ja sellega kontrollitakse loputusõli jäägi võimalikku sisaldust.

  Muutke vajadusel ära sildid seadmel, määrdeainete laos ja ümbervalamisseadmetel. Korrigeerige andmeid elektroonilistes dokumentides, ostu- ja monitooringuprogrammides!