Oluliselt väiksem energiakulu tänu uuele innovaatilisele hüdroõlile

Kaido Kööp, ADDINOL Lube Oil OÜ müügijuht

Uued hüdrosüsteemid esitavad hüdrovedelikele järjest kõrgemaid nõudeid. Kui varem oli standardiks HLP klassi hüdroõli, on hakatud järjest sagedamini kasutama väiksema temperatuurisõltuvusega ja paremate hõõrdumisvastaste omadustega hüdrovedelikke. ADDINOL on näiteks välja töötanud innovaatilise MEHF tüüpi hüdroõli HV Eco Fluid, mis suurendab hüdrosüsteemide kasutegurit ja vähendab masinate energiakulu. Pikaajalistel käituskatsetel – muu hulgas ühes survevalumasinas – registreerisid masinate käitajad sellega ligi 5% energia kokkuhoiu.

Statsionaarsed hüdrosüsteemid on kasutusel pea kõikides tööstusharudes. Üheks tüüpiliseks kasutusvaldkonnaks, kus mängib tähtsat rolli suur jõudlus ja ülim täpsus, on plastitööstuse survevalumasinad. Survevalumasinate hüdrosüsteemid muutuvad järjest efektiivsemaks ja kompaktsemaks. Väiksem tolerantsiväli suunaventiilides ja parem pinnakvaliteet võimaldavad rakendada vajalikku töörõhku maksimaalse sulgemisjõu saavutamiseks ning tagada hüdrokomponentide täpsema töö. Efektiivsemad masinad peavad lisaks kulutama võimalikult vähe energiat ja püsima töökorras. Ühtlasi muutuvad rangemaks ka nõuded hüdroõlidele, mis peavad üle kandma jõudu, õlitama ja kaitsma korrosiooni eest. Moodsate survevaluautomaatide hüdrosüsteemides kasutatakse üldjuhul väiksemas koguses õli. Vähendatud õlikoguse tõttu lüheneb hüdroõli viibeaeg paagis. Seetõttu jääb aga omakorda vähem aega hüdroõli mahajahtumiseks ja vedeliku töötemperatuur tõuseb.

Tavalised hüdroõlid vananevad kiiremini

Väiksemad õlikogused, kõrgemad rõhud ja tõusev töötemperatuur on raskendatud ekspluatatsioonitingimused, millele tavaline hüdroõli vaevu vastu peab. Pealegi vananevad töö käigus kõik määrdeained ja hüdroõlid, reageerides hapnikuga. Seda protsessi kiirendavad kõrged temperatuurid ja töörõhud, pikaajaline kasutus ning kulumisproduktid. Et vananemisprotsessi võimalikult pikalt edasi lükata, sisaldavad hüdrovedelikud antioksüdante. Nende toime nõrgeneb aga õli kasutamisel samamoodi nagu kulumisvastastel manustel. Rasked ekspluatatsioonitingimused kiirendavad õli vananemist veelgi.

Kui hüdroõli jõudlus on vananemise tõttu langenud ning lisaks on paratamatult suurenenud viskoossus, on sel vahetu mõju pumba kasutegurile. Survevalumasina tööks vajalik rõhk ei tõuse enam soovitud kujul ja hüdroõli tuleb välja vahetada. Õli lühem tööiga tähendab aga suuremaid kulusid.

Laba-, hammasratas- ja kolbpumpades läbiviidud ulatuslikud katsed on korduvalt tõestanud, et hüdroõli viskoossus mõjutab märkimisväärselt pumba kasutegurit. Pumba hüdrauliline kasutegur sõltub õli viskoossusest pumba imipoolel, samuti pumba pöörete arvust ja rõhust. Seega ei mõjuta õli viskoossus mitte ainult pumba kasutegurit, vaid ka energiakulu. Hüdroõli viskoossus peaks seetõttu püsima kogu kasutusaja vältel võimalikult muutumatu.

Suurem kasutegur – väiksem energiakulu

ADDINOL arvestas innovaatilise hüdroõli ADDINOL HV Eco Fluidi arendamisel kõiki neid keerukaid seoseid. Uue hüdroõli tootmiseks kasutatakse kõrgekvaliteedilisi baasõlisid ja spetsiaalselt arendatud manusetehnoloogiat. HV Eco Fluid vastab standarditele DIN 51524-3 (HVLP) ja DIN EN ISO 6743-4 (HV) ning täidab kõikide juhtivate masinatootjate (OEM) nõudeid. Võrreldes tavapärase HLP töövedelikuga võimaldab HV Eco Fluid tõsta hüdrosüsteemi kasutegurit. Konkreetselt tähendab see suuremat hüdrojõudu täiskoormusel, süsteemi täpsemat reageerimist ja eelkõige energiakulu vähenemist.

PRAKTIKAS TÕESTATUD KOGEMUS

Innovaatiline hüdroõli tõi kulude kokkuhoiu

Selleks et tõestada efektiivsust ja energiakulu vähenemist ka praktikas, jälgis ADDINOL hüdroõli HV Eco Fluid 46 kasutust ühes survevalumasinas. Krauss-Maffei 650 tüüpi masinaga (sulgemisjõud 650 kN) toodab üks plastitööstuse tuntud ettevõte autotööstusele plastdetaile, nagu nt käepidemeid ja mootoriruumi katteid. Masin töötab aastas umbes 7500 tundi. Hüdrosüsteemi õlimaht on ca 1500 liitrit. Enne hüdrosüsteemi täitmist uue töövedelikuga kasutati selles tavapärast HLP 46 õli (DIN 51524-2, DIN EN ISO 6743-4 HM). HV Eco Fluidile üleminekul ei olnud vaja süsteemi eelnevalt loputada, kuna uut töövedelikku võib probleemideta segada DIN standardile vastavate HLP õlidega.

Survevalumasina käitaja mõõtis ja registreeris õli kasutamise ajal energiakulu. Masinaga toodeti enne ja pärast õlivahetust täpselt samu survevaludetaile. Mõlema kaubaartikli puhul, mida masinaga toodetakse, selgitati samades tingimustes välja energiakulu enne ja pärast õlivahetust ning arvutati välja energiakulu toodetud tüki kohta. Jälgitavatel ajavahemikel toodeti täpselt sama arv detaile. Nii oli võimalik täpselt määrata energiakulu detaili kohta.

Ülestähendusi hinnati esmakordselt kümme kuud pärast katse algust. ADDINOL HV Eco Fluid 46 kasutamisel vähenes energiakulu 4,8%. Konkreetselt tähendab see seda, et:

– esimesel aastal vähenesid ADDINOL HV Eco Fluidiga kulud umbes 500 euro võrra. Siia on sisse arvestatud ka kõrgema kvaliteediga toote lisakulud;

– eeldusel, et õli vahepeal ei vahetata, hoitakse kolme aastaga kokku ligikaudu 3000 eurot;

– kui ka teistes ettevõtte survevalumasinates asendatakse senine hüdroõli HV Eco Fluidiga, vähenevad kogukulud veelgi.

Lisaks energiakulu mõõtmisele ja arvestusele lasi ADDINOL kuue kuu möödudes analüüsida õliproovi ühel sõltumatul laboril. Seejuures ei täheldatud mingeid märkimisväärseid muutusi õli seisundis. Maksimaalse kindlustunde tagamiseks ja täiendava info saamiseks toote jõudluse kohta jätkatakse õli seisundi jälgimist õlianalüüsidega, mida tehakse aastaste intervallidega. HV Eco Fluid on survevalumasinas töös alates 2009. aasta veebruarist. Energiakulu mõõtmist jätkatakse, et hinnata õli säästupotentsiaali veelgi pikema perioodi jooksul.

KM 650-02
Alates 2009. a veebruarist  töötab see 650 kN survevalumasin ühes autotööstust varustavas ettevõttes ADDINOL HV Eco Fluidiga ja kulutab tänu sellele ligi 5% vähem energiat.