Saksa ettevõtted on aina lootusrikkamad

ADDINOL Lube Oil OÜ osales hiljuti Balti riikides toimunud Saksa-Balti Kaubanduskoja konjunktuuriuuringus, mille põhjal selgus, et saksa ettevõtted on aina lootusrikkamad.

Tänu Balti riikide jätkuvalt heale majandusolukorrale ja endiselt positiivsetele väljavaadetele on Balti riikides tegutsevad saksa ettevõtted 2013. aasta alguses veelgi optimistlikumad kui aasta tagasi. Kiiret majanduspoliitilist sekkumist vajaks siiski endiselt kutseharidussüsteem. Selline on Saksa-Balti Kaubanduskoja Eestis, Lätis, Leedus (AHK) tänavuse konjunktuuriuuringu järeldus. Uuringus osales kokku 104 ettevõtet.

logo_ahk_baltikum_ee

Küsitletud ettevõtted hindavad Balti riikide praegust majandusolukorda 2013. aasta alguses sarnaselt heaks nagu 2011. ja 2012. aasta küsitluses. Kõigis kolmes riigis on küsitlusele vastanute ootused käesolevale aastale isegi optimistlikumad, kui need olid 2012. aasta alguses.

Üldisest majandusolukorrast hinnatakse veelgi positiivsemalt olukorda oma ettevõtlusvaldkonnas. Kõigis kolmes riigis hindab enamik küsitlusele vastanutest praegust olukorda heaks või rahuldavaks.

Tänu püsivalt heale majandusolukorrale Balti riikides ja positiivsetele väljavaadetele – eelkõige oma ettevõtte osas – plaanivad saksa ettevõtted ka sellel aastal luua uusi töökohti ning suurendada oma investeeringumahte. Eestis plaanib käesoleval aastal palgata uusi töötajaid ligikaudu üks kolmandik, Lätis üks neljandik ning Leedus isegi üle 40 protsendi küsitletutest. Võrreldes eelmise aastaga plaanivad taas rohkem saksa ettevõtteid kõigis kolmes Balti riigis suurendada oma investeerimismahtusid.

Selleaastane küsitlus tõi taas välja, et ettevõtted on üldiselt oma asukohamaade valitsustega rahul. Valitsustele suunatud ettepanekutes nimetasid Balti riikides aktiivselt tegutsevad saksa ettevõtted kõige sagedamini, et parandamist vajaksid tööturu tingimused ning praktikale ja tulevikule orienteeritud kutseharidus.

Konjunktuur

Fotol: Saksamaa Liitvabariigi suursaadik Lätis Andrea Wiktorin, Saksa-Balti Kaubanduskoja president Thomas Schöllkopf ja peadirektor Maren Diale-Schellschmidt 11. aprillil toimunud pressikonverentsil Riias (© AHK Baltische Staaten)

Konjunktuuriuuringust võttis osa ka ADDINOL Lube Oil OÜ kui 100% saksa tootja tütarettevõte Eestis. ADDINOL Lube Oil OÜ ärijuhi Tiina Suija sõnul ühineb ka ADDINOL teiste saksa ettevõtjate positiivsete hinnangutega Baltimaade tuleviku suhtes. „Minu arvates on Eestis ikka väga hea ärikeskkond ja ma loodan, et see jätkub ka tulevikus. Nuriseda ja viriseda võib ju alati, kuid kui võrrelda Eestit ükskõik kas idanaabritega või läänenaabritega, on Eestil ikka palju eeliseid. Ida pool teevad äri ajamise keeruliseks tollibarjäärid, kohaliku valuuta ebastabiilsus, võimuorganite omavoli jne. Lääne pool on jälle kõik liiga ülereguleeritud, maksuseadused on keerulised, IT-tase jätab soovida. Kõikidest nimetud puudustest on Eesti ärimaastik ju vaba,“ räägib Tiina Suija.

Saksa-Balti Kaubanduskoda Eestis, Lätis, Leedus (AHK) on osa ülemaailmsest Saksa väliskaubanduskodade võrgustikust ning ainus rahvusvaheline kaubanduskoda antud regioonis, mis katab kõik Balti riigid ja kuhu hetkel kuulub 377 liikmesettevõtet.