Addinol osales suurel määrdeõlide konverentsil OilDoc 2011


1.– 3. veebruarini käesoleval aastal toimus Saksamaal Müncheni lähedal Rosenheimis esmakordselt mahukas rahvusvaheline määrdeõlide-, tehnohoolduse- ja triboloogiaalane konverents-mess OilDoc 2011. Tegemist oli selle valdkonna ühe olulisema sündmusega, millest võttis osa 400 oma ala spetsialisti 24 erinevast riigist. Addinol esines konverentsil kahe märkimisväärse ettekandega ja oli messil esindatud oma stendiga.

IMG_3383

OilDoc 2011 konverents oli kohtumispaik eelkõige kogemustega inseneridele, määrdeainete ekspertidele ning samuti juhtivatele teadus- ja arendusspetsialistidele, kuid kohal oli ka palju kõrgelt hinnatud ja tunnustatud teadlasi pea kõikidest
tööstusharudest.
Teiste hulgas olid kohal esindajad sellistest suurtest ettevõtetest nagu Liebherr Hydraulikbagger, Vestas A/S, SKF, Smurfit Kappa, Siemens AG, Addinol ja palju teised.

Tegemist on ainulaadse sündmusega, kus ettevõtted said tutvuda kõige uuemate teadusuuringute tulemuste ja praktiliste meetoditega määrdeainete vallas ning vahetada omavahelist infot ja kogemusi.

IMG_3376

3-päevane mahukas konverents pakkus osalejatele eelkõige kõrgekvaliteedilist programmi, mille raames peeti ligi 90 sisukat ettekannet maailma juhtivate spetsialistide poolt. Töös oli pidevalt kolm loengusaali, seega külastaja sai ise valida loengud, mis talle kõige rohkem huvi pakkusid.

Addinol Lube Oil GmbH-st esinesid ettekannetega Addinoli teadus- ja arendusosakonna juhataja Jürgen Deckert teemal „Õlianalüüsid õlivahetusintervallide optimeerimiseks biogaasimootorites“, mille raames
tutvustati Addinoli ainulaadset õli tööea valemit, selle aluseid ja kasutamist. Alates 2008. aastast on sellega määratud üle 3500 kliendispetsiifilise õlivahetusintervalli. Käitaja jaoks selgitatakse välja konkreetselt tema seadmele sobiv efektiivseim
õlivahetusintervall.

Addinoli tööstusmäärdeainete tootejuht Mayka Nehrkorn esines teemal „Baasõlide keemilised ja füüsikalised parameetrid ning nende mõju tööstus- ja mootorsõidukite määrdeainetele”, kus kirjeldati põhjalikult baasõlide valitud
kvaliteedikriteeriumide kompleksset hindamist ja nende edaspidist
kontrollimist. Lõppude lõpuks sõltub neist kõrge jõudlusega määrdeainete
edukas arendamine.

Jürgen Deckerti ja Mayka Nehrkorni ettekanded leidsid publiku hulgas ülimalt positiivset vastukaja ning näitasid muljetavaldavalt Addinoli töötajate erialast pädevust.

IMG_7767

Addinol MM OÜ Eesti turu juht Meelis Orgla sõnul oli tegemist äärmiselt toreda ja vajaliku konverentsiga, kus lühikese aja jooksul jagati väga palju huvitavat ja kasulikku informatsiooni. Näiteks toob ta välja ühe teemana, Skandinaavias ja Saksamaal üha enam populaarsust koguva, biolagunevate õlide segunemise mineraalsete õlidega. Uuringute käigus on selgunud, et probleem pole mitte baasõlide segunemises, vaid hoopis mineraalõlide lisandipakettides ning eriti sel juhul, kui mineraalõli sisaldab tsinki.

Veel toob Meelis Orgla välja põneva teema mootoriõli silindrisisesest kulumisest. Uued teaduslikud uuringud lükkavad varasemad arvamused ümber ja näitavad hoopis seda, et küsimus pole õlikao puhul mitte selle aurustumises, vaid õli enda viskoossuses, mis tähendab, et silindrisisene õlikadu on suurem, kui õli viskoossus on suurem.

IMG_3469

Konverentsiga samal ajal toimus keskuse suursugustes ruumides tõeliselt mahukas mess, kus rahvusvahelised ettevõtted tutvustasid oma uusimaid tooteid, nagu nt lisandeid, määrdeaineid, määrimisseadmeid, filtertehnikat, andureid, keskmäärdesüsteeme, õlide ja/või masinate puhastusteenust, seisundiseire abivahendeid, spetsiaalset tarkvara, laboritehnikat ja palju muud.