Uus liiklusseadus toob kaasa mitmeid olulisi muudatusi

1. jaanuaril 2011 hakkab Eesti Vabariigis kehtima uus liiklusseadus, mis paneb rõhku kõigi liiklejate tähelepanelikkuse ja teadlikkuse tõstmisele. Uus liiklusseadus tulenes vajadusest ühtlustada see ülejäänud Euroopaga.

Meil on hea meel Teile välja tuua just need olulised punktid, mis meie liikluskorralduses muutuvad alates 1. jaanuarist 2011.

blogisse märk1Tähelepanelik peab olema jalgratturite osas, kuna uue seaduse kohaselt võivad nad sõiduteed ületada ülekäigurajal sõites. See ei kehti ainult ülekäiguradadele, vaid ka teedele, millele autojuht pöörab. Siinkohal tähelepanu – jalgratturitel on kohustus mitte ületada jalakäija tavakiirust, mis on ca 5 km/h.

blogisse märk1Uue seaduse kohaselt hakatakse ohutut pikivahet väljendama sekundites, mitte enam meetrites. Asulasisesel teel on see 2 sekundit ja asulavälisel teel 3 sekundit.

blogisse märk1B-, C-, D- ja T-kategooria mootorsõiduki juht peab halva nähtavuse korral ja pimeda ajal asulavälisel teel hädapeatamise korral autost või traktorist sõiduteele väljumisel ja sõiduteel viibimisel kandma ohutusvesti.

blogisse märk1Sõltumata valgustuse ja kõnnitee olemasolust on helkuri või valgusallika kasutamine pimedal ajal kohustuslik nii väljaspool asulat kui asulas liigeldes.

blogisse märk1Uus seadus palub jalakäijatel pöörata suuremat tähelepanu ülekäigurada ületades. Neil on endiselt eesõigus, aga enne ülekäiguraja ületamist peavad nad hindama sõiduki kaugust ja kiirust, andma juhile võimaluse kiirust sujuvalt vähendada või seisma jääda.

blogisse mäo

blogisse märk1Uus liiklusseadus ei kohusta enam kaasas kandma juhiluba ja sõiduki registreerimistunnistust (seda ainult Eesti riigi piires), kui on olemas muu kehtiv isikut tõendav dokument ja juht on kantud liiklusregistrisse sõiduki omaniku või vastutava kasutajana.

blogisse märk1Valgel ajal võib lähitulede asemel kasutada päevatulesid. Päevatuled võivad põleda ilma ääre- ja numbrituledeta.

blogisse märk1Uue seaduse kohaselt peatub mootorsõiduki juhtimiseõigus ka tervisetõendi aegumise korral.

blogisse märk1Alates järgmisest aastast ei registreerita enam mootorsõidukit või selle haagist, kui viimane on hävimise tõttu või nõuetekohase lammutustõendi alusel registrist kustutatud.

blogisse märk1Kohustuslikuks muutub teeliikluses osaleva mopeedi registreerimine liiklusregistris, kuna uue liiklusseaduse kohaselt on mopeed mootorsõiduk.

blogisse märk1Karmistatud on ka esmase juhiloa omanike karistamist liiklusseaduse rikkumise korral. Olenevalt karistusest tuleb esmase juhiloa omanikul sooritada liiklusteooria eksam või liiklusteooria- ja sõidueksam.

blogisse märk1Alates tulevast aastast tohib teisaldada ainult sõidukit, mille juures ei viibi sõiduki juhti, omanikku või valdajat või kui asjaosalised keelduvad valesti pargitud sõiduki poolt tekitatud takistuse või ohu kõrvaldamisest.

blogisse märk1Ühegi auto esiistmel ega sõiduauto tagaistmel ei tohi last süles sõidutada. Ainuke sõiduauto tagaistet puudutav erand on vähemalt kolmeaastase lapse sõidutamine takso tagaistmel täiskasvanud sõitja süles.

Eelolev info on kokkuvõtlik ja ei sisalda kõiki muudatusi. Hea ülevaate muudatustest annab maanteeameti liiklusseaduse muudatusi kajastav lehekülg. Addinoli meeskond soovib Teile ohutut liiklemist!

Uue liiklusseaduse leiad siit.