Addinol Saksamaal investeerib 9 milj. eurot tootmismahtude suurendamisse

Addinol Mineralöl Marketing OÜ emaettevõte Addinol Lube Oil GmbH laieneb jõudsalt Saksamaal Leunas. Järgneva majandusaasta jooksul on planeeritud ca
25 000 m2 laienemispinnale ehitada mitmed tootmis- ja laohooned ning paigaldada lisatsisternid. Addinoli investeeringute maht ulatub umbes 9 miljoni euroni.

2007. aastal avas Addinol MM OÜ emaettevõte Addinol Lube Oil GmbH Saksamaal Leunas oma uue tootmiskompleksi ja laiendatud logistikakeskuse. See oluline investeering on kaasa toonud klientide ja koostööpartnerite arvu pideva kasvu nii Saksamaal kui ka teistes riikides ning suurendanud läbimüüki. Hiljuti (09.09.2009) avati ka Eestis Addinoli uus Ida-Euroopa keskus, kust juhitakse määrdeõlide müüki kõikidele Ida-Euroopa turgudele.

Addinol Lube Oil GmbH tegevjuht ja üks omanikke Georg Wildegger ütleb: „Addinol on ettevõte, kes investeerib palju just tootearendusse ja on tuntud oma innovaatiliste toodete ning arengu poolest. Seetõttu on Addinoli müük mõnes spetsiaalõli valdkonnas vaatamata kehvale majanduskliimale suurenenud lausa 50% ning kuigi kriis avaldab mõju ka Addinoli majandustegevusele, on firmal siiski selge siht silmade ees, kuhu tahetakse välja jõuda. Selleks et oma eesmärke täita, tuleb firmat pidevalt arendada ja teha investeeringuid.“

Uute täiendavate investeerimisplaanide elluviimisega alustatakse Leunas juba käesoleval aastal, et senisest veelgi kiiremini ja paindlikumalt reageerida oma äripartnerite soovidele.
Ühtekokku on Addinolil Leunas ca 25 000 m2 jagu laienemispinda, millele soovitakse paigaldada lisatsisternid ning ehitada täiendavad tootmis- ja laohooned.

„Tootmise laiendamisega saavutatakse optimaalsem varustamise stabiilsus tänu kasvanud nõudmisele ning kulude oluline kokkuhoid,” lisas Wildegger.

Tootmise paindlikkuse suurendamiseks võetakse kasutusele kaheksa täiendavat 70 m3 tsisterni. Lisaks tootmisliinide laiendamisele paigaldatakse tsisternautode täitmiseks ja tühjendamiseks kõige kaasaegsemad seadmed.

Majandusaastal 2009/2010 ulatub Addinol Lube Oil GmbH investeeringute maht umbes 9 miljoni euroni.

Picture 1