Sisemine tasakaal ehk väga efektiivse inimese 7 harjumust

Väga efektiivse inimese 7 harjumust on põhitreeninguks paljudes maailma kõige edukamates äriettevõtetes. Seda peetakse kõigi aegade edukaimaks äri- ja isiksuse arendamise raamatuks.

Juhtimisguru Stephen R. Covey

Oli aasta 1992 kui juhtimiskonsultant ja -kirjanik Stephen Covey ühe järjekordse telefonikõne vastu võttis, kuulis ta vägagi tuttavat häält. Aga päris kindlasti polnud ta seda häält kunagi oma telefonis kuulnud. Talle helistas Ameerika president Bill Clinton. „Ma lugesin „7 harjumuse“ raamatu  just kaks korda läbi ,“ teatas Clinton. „Ning ma soovin, et me hakkaksime neid põhimõtteid ka Valges Majas kasutama.“ Juba mõni päev hiljem lendas Covey Camp Davidisse, et jagada oma tõekspidamisi Bill ja Hillary Clintoniga.

Tol korral oli „Väga efektiivse inimese 7 harjumust“ veel üsna uus raamat. Praeguseks on sellest saanud maailma mõjukaim juhtimisraamat, mida on tõlgitud enam kui 40 keelde ning müüdud 20 miljonit eksemplari.

Bill Clinton ütles oma kõnedes korduvalt, et „7 harjumuse“ raamatut peaks lugema absoluutselt iga töötav ameeriklane. Ja seda peaks lugema ka iga Eesti inimene. Eestisse jõudis „Väga efektiivse inimese 7 harjumust“ 2000.a. alguses

“Esimene ametlik 7 harjumuse koolitus Eestis toimus 2000. aastal ADDINOLi meeskonnale ning värskelt peetud jätkukoolitud 2015. aastal. Seega elame ja töötame 7H vaimus ja juba üle 17 aasta,” räägib Tiina Suija, ADDINOL Lube Oil OÜ ärijuht

 

Juhtimisguru Stephen Covey (1932–2012) on oma filosoofia kokku võtnud 7 harjumusena, mis kõik kokku moodustavad ühtse terviku ja aitavad leida sisemise tasakaalu.

 

  1. Harjumus: Ole proaktiivne.

Ma vastutan oma käitumise eest ja valikute eest, mida oma elus teen.

Vaatamata varem tehtud otsustele ja teiste poolt tehtud valikute mõjule ning negatiivsetele käitumismallidele, on proaktiivsel inimesel vabadus jätkata valikute tegemist, tuginedes oma väärtushinnangutele. Ka rasketes olukordades võime me oma hoiakud ise valida.

Reaktiivsed inimesed lasevad olukordadel, milles nad viibivad, enda üle valitseda, nad tunnevad end ohvritena. Kui asjad lähevad halvasti, kipuvad nad laitma ja süüdistama teisi.

 

2. Harjumus: Alusta lõppeesmärki silmas pidades.

Iga inimene peaks mõtisklema selle üle, mis on minu isiklik missioon, kuidas ma mõtestan endale elu eesmärgid ja tähenduse. Missioon toimib kui kehtiv põhiseadus teie enda sees, millest lähtudes teete otsuseid ja valite käitumisviise. Missioon on kui kauge majakas, mis on teenäitajaks õigete otsuste tegemisel.

Kuluta nii palju aega iseenda paremaks muutmisele, et sul ei jätkuks seda teiste kritiseerimiseks /Thomas Jefferson

 

3. Harjumus: Sea esmatähtis esikohale.

Võtmeküsimuseks pole mitte oma ajakava priotiseerimine, vaid prioriteetide seadmine ajakavasse. Prioriteedid ehk „suured kivid“ pange kõigepealt ajakavasse paika, kõik muud teemad kas loksuvad ise paika või kaovad üldse päevakorrast.

Esmatähtsad asjad on need, mis väärivad meie meelest kõige enam tegemist. Nad viivad meid edasi õiges suunas. Iga aruka valiku puhul on vastus küsimusele “Kas see valik juhib mind selles suunas, mida ma tõepoolest tahan?” jaatav.

 

4. Harjumus: Mõtle võidan-võidad (win-win)

Teie iseloom edastab sõnumit teie sügavaimate tõekspidamiste ja väärtushinnangute kohta.

Võidan – võidad inimesel on kolm iseloomuomadust:

  • Ausameelsus: avameelsed inimesed on truud oma tunnetele, väärtushinnangutele ja kohustustele.
  • Küpsus: küpsed inimesed väljendavad oma ideid ja tundeid julgelt ning hoolides teiste ideedest ja tunnetest.
  • Külluse Mõtteviis: Külluse Mõtteviisiga inimesed usuvad, et kõigile jätkub küllaga.

 

5. Harjumus: Püüa kõigepealt mõista ja alles seejärel olla mõistetud.

Iga inimene tahab, et teised teda mõistaksid. Kuid selleks, et olla mõistetud, tuleb kõigepealt kuulata, mida teised arvavad ja räägivad. Kui teised räägivad, kuulame me ühel viiest tasandist: ignoreerime, teeskleme kuulamist, kuulame valikuliselt, kuulame tähelepanelikult või Kuulame Empaatiliselt.

Empaatiline Kuulamine: kuulamine ja vastamine nii südame kui mõistusega, et mõista kõneleja sõnu, kavatsusi ja tundeid. Empaatiline Kuulamine ei tähenda, et me peaksime teise inimesega nõus olema, vaid see tähendab, et mõistame seda inimest sügavalt, nii emotsionaalselt kui intellektuaalselt.

 

6. Harjumus: Loo sünergiat.

Sünergia põhiolemus seisneb erinevuste väärtustamises. Erinevuste väärtustamine ei tähenda seda, et inimesed kiidavad erinevad seisukohad heaks või on nendega nõus; see tähendab seda, et nad suhtuvad teistsugustesse arvamustesse lugupidamisega ning näevad neis võimalusi õppimiseks. Lahenduste otsimisel on teiste erinevad arvamused ja seisukohad, vaated, talendid ja anded väärtuslikud. Need erinevused võimaldavad teil avastada ja luua koos asju, mille avastamise ja loomise tõenäosus eraldi tegutsemises oleks märksa väiksem.

Ainus viis sünergia loomiseks on luua seda toetav õhkkond.

Tugevus peitub erinevustes, mitte sarnasustes. /Stephen R. Covey/

 

7. Harjumus: Terita saagi.

Sae teritamine on meie olemuse nelja dimensiooni – füüsilise, vaimse, hingelise ning emotsionaalse igapäevane uuendamise protsess.

Need neli dimensiooni toetavad ja suurendavad meie võimeid ning aitavad meil distsiplineerida oma vaimu,

keha ja hinge.

Saagi tuleb teritada neljas valdkonnas:

  • Keha: füüsilist tervist kujundame õige toitumise, kehalise aktiivsuse, puhkuse ja stressiohjamise abil.
  • Mõistus: vaimset võimekust suurendame lugedes, kirjutades, mõeldes, õppides, uurides.
  • Hing: me areneme hingeliselt, kui arendame oma väärtushinnanguid, mediteerime, abistame teisi, kuulame muusikat, veedame aega looduses.
  • Süda: Me küpseme sotsiaalselt ja emotsionaalselt, kui teeme järjekindlaid, igapäevaseid sissemakseid oma tähtsamate suhete Emotsionaalsetele Pangaarvetele.

Sul on neli dimensiooni, millega pead regulaarselt tegelema, et elu püsiks tasakaalus. Kui kasvõi üks nendest ei sa piisavalt tähelepanu, kannatavad ka ülejäänud ja tasakaal kaob.

 

Kogunud ja kirja pannud Tiina Suija